EC Type Examination Belgesi Belgelendirme

EC Type Examination Belgesi Belgelendirme

Makina sektörü, Türkiye’nin ve Avrupa’nın da en büyük sektörlerindendir. Makina sektörü tüm dünyada en çok ithalat ve ihracat işi yapılan sektördür. Avrupa birliği ülkeleri kalite ve standartın en yüksek olduğu ülkelerdendir. Bu yüzden de Avrupa ülkelerinde her türlü makinayı pazarlayabilme için gerekli belgeler vardır. Bunlardan en önemlisi de CE belgesidir. Makina CE belgesi alındığında ürettiğiniz tüm makinalar avrupa pazarında serbestçe dolaşabilir.

2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği, “makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları ile takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri düzenlemektir.

Makina emniyet yönetmeliği kapsamında makinaların güvenlik kontrollerinin yapılması ve CE işaretinin iliştirilmesi zorunlu bir durumdur. Risk kategorisi yüksek olan makineler (EK4) için, Ancak bakanlık tarafından onaylanmış yani Akredite olmuş kuruluşlar “EC Type Examination” belgesi verebilirler. Femko, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir ‘Onaylanmış Kuruluş’ tur.

Makina emniyet yönetmeliği kapsamında Femko üretilen makinaların AT Tip onayı yani “EC Type Examination” konusunda firmalara yardımcı olmaktadır. Ayrıca “EC Attestation of Conformity” konusunda da yardımcı olmaktadır.