İnsan Asansörü Periyodik Muayene

İnsan Asansörü Periyodik Muayene

Gündelik hayatımızın bir parçası haline gelen, binaların içinde ve dışında insanların kullanımı için tasarlanıp yapılan asansörlerdir. Kapasite aralığı 1 kişiden 33 kişiye kadar çıkabilmektedir. Hızları ise çeşitli etmenlere bağlı olarak 0.6 m/sn’ den 2.5 m/sn aralığında seçilebilmektedir.

Büyük şehirlerde bazı binalarda birden çok asansöre dahi ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle de iş hanları, alış veriş merkezleri gibi büyük oteller. Asansörler sadece çok katlı binalarda değil, gemilerde, tren istasyonlarında, tiyatro ve sahnelerde kullanılan yüksek teknolojili ve bilgisayar destekli makinelerdir.

İnsan Asansörü İle İlgili Periyodik Muayene Yönetmeliği

İnsanların, taşınmasında kullanılan asansörlerin insan can güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere işletme, bakım, periyodik muayene, mevcut asansörlerin iyileştirilmesi, denetimleri sonrası hizmet şartları ile uyulması gereken kuralları belirlemek amacıyla hazırlanan Asansör işletme, bakım ve İnsan Asansörü Periyodik Muayene Yönetmeliği 26/06/2015 tarihli ve 29396 sayılı resmi gazete’de yayımlanmıştır.

İnsan Asansörü Periyodik Muayene Formu ve Raporu

Femko, Asansör periyodik muayene yapan mühendisin ve başvuru sahibinin onayları ile doldurulan bu formlar sonrasında “Asansör Muayene Raporu” ile Asansöre iliştirilmek üzere “Asansör Muayene Sonuç Etiketi” yapıştırılır. Asansör terpitler sonucunda uygun ise “Kullanıma Uygundur” değilse “Uygunsuzluklar Giderilmelidir/sakıncalıdır” etiketi asansör kabininin durak kapaklarına ve asansör kabininin içine görünür yere yapıştırılmalıdır.

İnsan Asansörü Periyodik Muayene Süresi

İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğince kaldırma iletme makinalarının ve basınçlı kapların muayene periyodları standartları aksi belirtilmediği sürece yılda en az bir defa periyodik kontrolü yapılmalıdır.