Elektrikli El Tipi Boya Püskürtme Makinası – CE Belgesi

Elektrikli El Tipi Boya Püskürtme Makinası – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. Giriş:

Bu çalışma; tek fazlı a.a. veya d.a. aletler için en fazla 250 V ve üç fazlı aletler için en fazla 440 V beyan gerilimi olan, elle tutulan, motorla çalışan veya manyetik olarak sürülen elektrikli aletlerin güvenliği ile ilgili özellikleri kapsar.

II. Amaç:

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili Yönetmelik/Yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması

III. Dayanak:

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY),
 • 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (LVD Testi)
 • 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC Testi),
 • TS EN 60745-1 Elle Tutulan Motorla Çalışan Elektrikli Aletler – Güvenlik – Bölüm 1

grey

IV. Elektrikli El Tipi Boya Püskürtme Makinası Hakkında

Teknik Bilgiler:

El tipi boya püskürtme makinası elektrikli el aletlerindendir. Anahtar tetikle tahrik verilen mekanizması bulunmaktadır. Söz konusu makina, haznesinden aldığı boya malzemesinin basınçlı hava ile atomize edilerek yüzey üzerine püskürtülmesini sağlamaktadır.

V. Ürünün Taşıdığı Riskler:

1. Mekanik Tehlikeler:

Makine parçaları veya iş parçaları sebebiyle:

 • Biçimi
 • Kütle ve kararlılığı (kontrol altında veya kontrol dışı hareket ile elemanların kinetik enerjisi)
 • Mekanik dayanımın yetersizliği
 • Yüksek basınçlı akışkan püskürmesi tehlikesi

2. Elektriksel Tehlikeler:

 • Aletlerin normal kullanımı ve öngörülebilen hatalı kullanımı sırasında herkesin karşılaştığı, elle tutulan aletlerden kaynaklanan yaygın tehlikeler
 • Nemden kaynaklanan tehlikeler
 • Yalıtımdan dolayı kaçak akım tehlikesi
 • Güç kablosunun kesilme tehlikesinden dolayı elektrik çarpma ihtimali

3. Isıl Tehlikesi

 • Kullanılan yanıcı malzemenin yakıcı madde ile teması sonucu meydana gelebilecek tutuşma, alev, yanma ve patlama tehlikesi

4. Makinalar tarafından işlenen veya kullanılan maddeler ve malzemelerden kaynaklanan tehlikeler:

 • Zararlı akışkan, duman ve tozların teması veya solunmasından kaynaklanan tehlikeler
 • Biyolojik veya mikrobiyolojik (virüs veya bakteri) tehlikeler