Makine Emniyeti Yönetmeliği

Makine Emniyeti Yönetmeliği

Makine emniyet yönetmeliği, AB birliği tarafından hazırlanmış 2006/42/EC Makine direktifine göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanmış yönetmeliktir. Bu yönetmeliğe uymak yasal bir zorunluluktur. Bu yönetmeliğe uyan makine üreticileri ve montajcıları ürünleri Türkiye’de ve Avrupa pazarında kolayca ihraç edebilirler.

Makine emniyet yönetmeliğinin amacı Makinelerin usulüne uygun şekilde üretimini, bakımını ve makinenin yapabildikleri doğrultusunda, insanların, hayvanların can güvenliği ve mallara zarar vermediğini arz etmesini, tasarım ve imalat aşamasında yapılması gereken temel emniyet şartları uygunluk değerlendirme prosedürleri ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların görevlendirmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri düzenlemektir.

Makine emniyet yönetmeliği, makinaları, değiştirilebilir teçhizatı, emniyet aksamlarını, kaldırma aksesuarlarını, zincir, halat ve kayışları, sökülebilir mekanik aktarma tertibatlarını, kısmen tamamlanmış makinaları kapsar.

(2) Bu Yönetmelik; aşağıda belirtilen makinaları ve emniyet parçalarını kapsamaz.

 1. a) Orijinal makinaların imalâtçıları tarafından tedarik edilen ve özdeş aksamları değiştirmek üzere yedek parça olarak kullanılması amaçlanan emniyet aksamları,
 2. b) Fuar alanlarında ve/veya eğlence parklarında kullanılan özel makinaları,
 3. c) Özel olarak nükleer amaçlar için tasarımlanmış veya hizmete sunulmuş, arızalanma durumunda radyoaktivite yayabilecek makinaları,
 4. ç) Ateşli silahlar dahil olmak üzere her türlü silahı,
 1. d) Aşağıdaki ulaşım vasıtalarını:
 • 1) 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT) kapsamındaki riskler açısından, üzerlerine monte edilen makinalar hariç, tarım ve orman traktörleri,
 • 2) 1/4/1999 tarihli ve 23653 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik (98/14/AT) kapsamındaki, üzerlerine monte edilen makinalar hariç, motorlu araçlar ve bunların römorkları,
 • 3) 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT) kapsamındaki, üzerlerine monte edilen makinalar hariç, taşıtları,
 • 4) Sadece yarış amaçlı motorlu taşıtlar,
 • 5) Üzerine monte edilen makinalar hariç, hava, su veya demir yolu ağlarındaki ulaştırma vasıtaları,
 • 6) Denizde hareket eden tekneler ve seyyar açık deniz tertibatı ile bu tekne ve/veya tertibat üzerine monte edilmiş makinalar,
 • 7) Askeri veya polisiye amaçlar için özel olarak tasarlanmış ve imal edilmiş makinalar,
 • 8) Laboratuvarlarda araştırma amaçlarına yönelik olarak geçici kullanım için özel olarak tasarlanmış ve imal edilmiş makinalar,
 • 9) Maden kuyusu asansörleri,
 • 10) Sanatsal gösterilerde sanatçıyı taşımayı amaçlayan makinalar,
 •  11) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik (2006/95/AT) kapsamında yer alan; evlerde kullanılması amaçlanan ev aletleri, ses ve video cihazları, bilgi teknolojisi cihazları, tipik büro makineleri, alçak gerilim şalter ve kumanda panoları ve elektrik motorları, yüksek gerilimli elektrikli teçhizatın şalter ve kumanda düzenleri ile trafo tipleri.

Onaylanmış Kuruluş Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyet Yönetmeliği kapsamında, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.