Ultrasonic Temizleme Cihazı – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Sıvı içinde oluşturulan yüksek frekans ile oluşan çok sayıdaki vakum enerjili mikroskobik hava kabarcığının kirli yüzeylere çarpması sayesinde istenmeyen birikintilerin uzaklaştırılması işlemini sağlayan ve elle veya fırça ile ulaşılamayan veya temizlenemeyen en küçük ve dar alanları temizleyebilen cihazlardır. Profesyonel kullanıcılar ve bu konuda eğitimi olmayan insanlar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

2. AMAÇ

Bu çalışma; ülkemizde üretilerek yada ithal olarak piyasaya arz edilen ultrasonik temizleme cihazlarının tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gerekleri, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk ile insan, hayvan, bitki sağlığına ve çevreye zararlı olup olmadığının kontrolünün yanı sıra marka/model bazında ürünlerin tespiti, riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesini, riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına girilmesini, haksız rekabetin önlenmesini, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması için yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

  • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
  • Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik 2006/95/AT – (LVD)
  • Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2004/108/AT – (EMC)
  • TS EN 60335-1 Güvenlik Kurallari – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanilan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 1: Genel Kurallar standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Ultrasonik temizleyici cihazlar, cihaz havuzuna doldurulan suyun içerisine temizlenecek olan malzeme yerleştirilerek kullanılır. Ultrasonik temizleyiciler kuaförlerde bulunan makas, tarak ve fırça gibi aletlerde hijyen sağlama amaçlı kullanılmasının yanı sıra gözlük, küpe, bilezik gibi kişisel malzemelerin temizliği amacıyla da kullanılmaktadır.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Cihaz tasarımındaki uygunsuzluklukların yangına ya da elektrik çarpmasına sebebiyet vermesi