Reflektör (Unece BM/AEK R-69 Kapsamında) – CE Belgesi

I. GİRİŞ

Tasarımı gereği 30 km/saatten daha hızlı seyahat edemeyen, Yavaş-Hareket Eden Taşıtların (YHET) ve römorklarının arkasının görünürlüğünü arttırmak ve bu taşıtların kolayca tanınmasını sağlamak amacıyla arka işaret levhaları kullanılmaktadır.

II. AMAÇ

  • Geniş kapsamlı bir ürün araştırması yapılarak marka/model ve işlev bazında ürünlerin tespit edilip piyasa taraması gerçekleştirilmesi,
  • İthalat aşamasında bu ürünlere yönelik denetim gerçekleştirilmediğinden tüketicinin korunması amacıyla riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesinin sağlanması,
  • Firmalar arası haksız rekabetin önlenmesi, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
  • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması,
  • Riskli ürünlerin piyasaya arzının engellenmesi ile araç ve akşamlardan kaynaklanan trafik kazalarının azaltılması,
  • Tip onay belgesi olmayan ürün ve firmaların tespit edilerek gerekli yaptırımların uygulanması amacıyla hazırlanmıştır.

III. DAYANAK

  • 4703 Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
  • UNECE BM/AEK R-69 “Yavaş Hareket Eden Taşıtlar (Yapısı Gereği) ve Römorkları İçin Arka İşaret Levhalarım Onayı İle İlgili Hükümler” esas alınarak hazırlanmıştır.

IV. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

4.1. Ürün Hakkındaki Tanımlar

YHET arka işaret levhası: Yansıtıcı ve flüoresans malzeme veya cihaz bulunan özel bir yüzey yapısına sahip, köşeleri kesilmiş, üçgen bir levhadır.

Numune: Taşıt üzerine monte edilmeye hazır ve mevcut üretimin numunesi, bütün, tamamlanmış bir YHET arka işaret levhasıdır.

Yansıma: Işığın, geldiği doğrultuya yakın bir doğrultuda geri döndüğü yansımadır; ışık çok değişik doğrultulardan gelse bile, bu özellik devam etmektedir.

Yansıtıcı malzeme: Doğrusal olarak gönderilen ışınımın oldukça büyük bir kısmını yansıtan yüzey veya malzemedir.

Yansıtıcı cihaz: Bir veya daha fazla yansıtıcı optik parçadan oluşan ve kullanıma hazır bir ünitedir.

4.2. Ürünün Taşıması Gereken Temel Özellikler

YHET arka işaret levhaları uygun şekilde görev yapacak ve normal kullanım koşullarında bu özelliklerini sağlayacak şekilde yapılmış olmalıdır. Ayrıca, verimli çalışmasına veya iyi durumda korunmasına engel olacak herhangi bir dizayn veya imalat hatası olmamalıdır.

Yansıtıcı/flüoresans YHET arka işaret levhalarının parçaları kolayca sökülebilir durumda olmamalıdır.

Civata, perçin vs. ile YHET arka işaret levhası takma yöntemi, levha ile taşıtın arka tarafı arasında sürekli ve dayanıklı bir bağlantı sağlayacak şekilde olmalıdır.

Yansıtıcı/flüoresans YHET arka işaret levhasının dış yüzeyi kolayca temizlenebilir olmalıdır. Bu nedenle yüzey pürüzlü olmamalı ve bulunabilecek çıkıntılar, kolayca temizlenmesine engel olmamalıdır.

YHET arka işaret levhaları, Yönetmelikte belirtilen boyut, şekil, yapı, kolorimetrik, fotometrik, fiziksel ve mekaniksel şartlara uygun olmalıdır.

grey

4.3. Ürünün Özel Şartları (Yansıtıcı/Flüoresans (YHET) Arka İşaret Levhasının Şekli ve Boyutları)

Şekil: Levhalar, yavaş hareket eden taşıt arkasına bir ucu yukarıya doğru yerleştirilecek şekilde, köşeleri kesilmiş, eşkenar üçgen şeklinde olmalıdır.

Yapısı: Levhaların ortasında kırmızı flüoresans, kenarlarında yansıtıcılı tabaka veya kaplama veya köşeleri küp şeklinde plastik yansıtıcılardan yapılmış kırmızı yansıtıcı bulunmalıdır.

Boyutları: Flüoresans üçgenin taban kenar uzunluğu en az 350 mm, en fazla 365 mm olmalıdır. Kırmızı yansıtıcı kenarın ışık yayan yüzeyinin genişliği en az 45 mm, en fazla 48 mm olmalıdır.

grey grey

4.4. Tip Onayı İşareti

Aşağıdaki onay işaretini taşıyan YHET arka işaret levhası Almanya’da (E1), 00111 numarası ile onaylanmıştır. Onay numarası, onayın, bu Yönetmeliğin orijinal formundaki şartlara göre tasdiklendiğini göstermektedir.

grey

NOT: Onay numarası daireye yakın bir yere ve E harfinin altına veya üstüne veya sağına veya soluna yerleştirilecektir. Onay numarası rakamları E harfinin bulunduğu yüzeyde ve aynı yönde olacaktır. Diğer sembollerle karıştırılmasını engellemek amacıyla onay numarası olarak Romen rakamlarının kullanılmasından kaçınılmalıdır.

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Kırsal kesimde tarımsal faaliyetler için kullanılan traktör ve traktör römorklarının akşam ve gece vakitlerinde trafiğe çıkmaları ve bu araçlarda standartlara uygun olmayan yansıtıcıların kullanılmasıyla can ve mal kaybına neden olan trafik kazaları meydana gelmektedir. Özellikle geceleri meydana gelen traktör römorku kaynaklı trafik kazalarının genelinde traktör römorklarının arka kısmında bulunan standartlara uygun olmayan yansıtıcı reflektörlerin bulunması sebep olarak gösterilebilir. Standartlara uygun olmayan ve YHET arka işaret levhası adı altında piyasaya arz edilmiş yansıtıcı özelliği olmayan pek çok ürün bulunmaktadır.

Günışığında net olarak belirgin olmasa da, denetim esnasında uygulanacak kuvvetli ışıkla (el feneri, cep telefonu/fotoğraf makinesi flaşı gibi) bu ürünlerin yansıtıcı özelliği tespit edilebilmektedir.