Sanayi Tipi Çamaşır Makinası – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Bu çalışma; otel, hastane, çocuk bakım evi, hapishane ve benzeri yerlerde kurulan ve kendi kendine yıkama tesislerinde kullanım için tasarımlanan makinalarla ilgili tehlikeleri ve bu tehlikelerin bertarafına yönelik emniyet kurallarını kapsamaktadır.

Öte yandan işbu rehber, evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli aletler ile şekillendirilmiş maddeler için kullanılan bazı özel işlem makinalarını, çekmece tipli sıkmalı çamaşır makinalarını ve makinenin içinde patlayıcı veya yanıcı atmosfer oluşturabilecek, malzeme işlenmesinden kaynaklanan tehlikeleri kapsamamaktadır.

İlaveten işbu rehber, dayanakta belirtilen Yönetmelik ve ilgili Standartların yürürlükte bulunduğu tarih itibariyle imal edilen sanayi tipi çamaşır makinaları için uygulanabilirdir.

2. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili Yönetmelik/Yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya sadece güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

Aşağıda sıralanan Yönetmelik ve Standartlara dayanılarak hazırlanmıştır:

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY)
 • 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMU)
 • TS EN ISO 10472-1 Sanayi Tipi Çamaşır Yıkama Tesislerinde Kullanılan Makinalara Ait Güvenlik Kuralları-Bölüm 1: Genel Kurallar
 • TS EN ISO 10472-2 Sanayi Tipi Çamaşır Yıkama Tesislerinde Kullanılan Makinelere Ait Güvenlik Kuralları-Bölüm 2: Çamaşır Makineleri ve Sıkmalı Çamaşır Makineleri

4. SANAYİ TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNALARI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Bu kapsamda yer alan sanayi tipi çamaşır makinaları; düz ve şekillendirilmiş tekstil ürünlerinin sanayi tipi bir çamaşır yıkama tesisinde yıkanması, sıkılması, kurutulması ve kullanıma hazırlanması amacıyla kullanılan makinalardır.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

1. Mekanik Tehlikeler:

 • Döner hazne: Ezilme, tiftiklenme, birbirine dolanma, iç içe çekilme, sıkışma
 • Elle idare edilen kazan kapıları: Kapı düşmesi ile ezilme ve sıkışma
 • Kapılar (hazne ve kazan): Haznenin konumlandırılması gibi, doldurma ve boşaltma esnasında haznenin bilerek veya yanlışlıkla dönüşünün neden olduğu içe çekilme, sıkışma, ezilme ve tiftiklenme
 • Hazne kapıları: Makine parçalarının kopması ile sonuçlanan, hatalı olarak emniyete alınmış hazne kapılarından kaynaklanan ezilme, tiftiklenme ve çarpma
 • Güçle faaliyete geçirilen kazan kapıları: Ezilme, tiftiklenme (kapatmada), çarpma (açmada)
 • Kararlılığın bozulması: Denge bozulması neticesinde darbe
 • Asma sıkmalı çamaşır makineleri: Asma kazan veya tutturulmuş bileşenleri ile kabin gibi sabit makine elemanları arasında ezilme
 • Düşen yük ve doldurma cihazları: Darbe, ezilme

2. Elektriksel Tehlikeler:

 • Canlı organlarla doğrudan veya dolaylı temas: Elektrik çarpma tehlikesi
 • Emniyeti yeterli olmayan elektrikli bileşenler: Hatalı çalışma sebebiyle yaralanma tehlikesi
 • Güç kaynağı kablosunun mekanik ve kimyasal hasarı: Elektrik çarpma tehlikesi

3. Isıl Tehlikeler:

 • Sıcak yüzeyler, alevler veya patlamalar ve ayrıca ısı kaynaklarından gelen radyasyonla kazara veya bilerek temas etme
 • Sıcak veya soğuk çalışma ortamlarının sağlığa zararlı etkileri

4. Denge Kaybı Tehlikeleri:

 • Makinanın kayması veya devrilmesi

5. Ergonomik Kuralların İhmalinden Kaynaklanan Tehlikeler:

 • Besleme ve boşaltma donanım yüksekliğinin yetersiz olması durumunda vücudunun sağlıksız bir şekilde duruşu