Elektrikli Mısır Patlatma Makinesi – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1.GİRİŞ

Çerez olarak tüketilen patlatılmış mısırlar, mısır patlatma cihazı ile yapılmaktadır. Cihazın yapısı ve işlevi nedeniyle riskli olmasından dolayı denetiminin sıklıkla yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

2.AMAÇ

Elektrikli mısır patlatma cihazına yönelik piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Geniş kapsamlı bir tarama yapılarak marka/model bazında ürünlerin tespit edilmesi,
 • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyelerinin belirlenmesi,
 • Tüketicinin korunması amacıyla riskli ürünler belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının durdurulmasının sağlanması,
 • Riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına işlenmesi,
 • Haksız rekabetin önlenmesi,
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.

3.DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
 • 2014/35/AB-Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (LVD),
 • 2014/30/AB- Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC),
 • TS EN 60335-1 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazla için Bölüm 1: Genel Kurallar Standardı
 • TS 2005 EN 60335-2-9 Nisan 2004 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için – Bölüm 2-9: Kızartıcılar, Izgaralar ve Benzeri Taşınabilir Pişirme Cihazları için Özel Kurallar Standardı esas alınarak hazırlanmıştır.

4.ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Sanayi tipleri hariç olmak üzere ev ve benzeri yerlerde kullanılan mısır patlatma cihazları 220-240 V şebeke gerilimli, 50-60 Hz. frekanslı ve ortalama 800 W ile 1500 W arsında çalışan cihazlardır. Mısırın cihazda ısıtılması sonucu mısırlar patlar ve mısır kasesinde toplanır. Mısır patlatma işlemi bitince cihazın anahtarı kapatılarak (“0” konumuna getirilerek) fişi prizden çekilir ve devre dışı bırakılarak cihazın soğumaya bırakılması gerekir. Ürün piyasada farklı tip ve modellerde bulunmaktadır.

Tip 1: Yapışmaz Yüzeyli Elektrikli Mısır Patlatma Cihazları: Yapışmaz mısır patlatma yüzeyli tip mısır patlatma cihazlarında kullanma talimatında belirtilen ölçekte bitkisel yağ veya tereyağı ilave edilmek suretiyle mısır parlatma işlemi gerçekleştirilir.

grey

Tip 2: Normal Metal Yüzeyli Elektrikli Mısır Patlatma Cihazları: Karıştırıcı metal çubuğu olmayan ve patlatılacak mısıra bitkisel veya tereyağı ilave edilmesi tercih edilmeyen tiplerdir.

grey

5.ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Standart dışı üretilen elektrikli mısır patlatma cihazlarının başlıca riskleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Aşırı gürültü yapmaları sonucu ses kirliliğine neden olması
 • Cihazın uzun süre çalıştırılması sonucu yanması ve yangın tehlikesi
 • Sıcak yüzeylere temas edilmesi sonucunda yaralanma riski