Elektrikli Dekupaj Testere Makinaları – CE Belgesi

Elektrikli Dekupaj Testere Makinaları – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Bu çalışma; Tek fazlı a.a. veya d.a. aletler için en fazla 250 V ve üç fazlı aletler için en fazla 440 V beyan gerilimi olan, elle tutulan, motorla çalışan veya manyetik olarak sürülen elektrikli aletlerin güvenliği ile ilgili özellikleri kapsar.

II. AMAÇ

 • Piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır.

III. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY)
 • 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (LVD Testi)
 • TS EN 60745-1 Elle Tutulan, Motorla Çalışan Elektrikli Aletler – Bölüm 1- Genel Kurallar
 • TS EN 60745-2-11 Elle Tutulan, Motorla Çalışan Elektrikli Aletler – Bölüm 2-11- İleri-Geri Hareketli Testereler (Dekupaj ve Kılıç Testereler) için Özel Kurallar

Yönetmeliğine ve Standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

IV. ELEKTRİKLİ DEKUPAJ TESTERE MAKİNALARI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Kıvrımlı kesimler yapmak için tasarlanmış olan dekupaj testereler, diğer testerelere göre daha dekoratif kesimler yapmak için kullanılırlar. Örneğin, daire testerelerle kesimi mümkün olmayan köşeler dekupaj testereler ile kolaylıkla yapılabilir. Metal ve ahşap kesmeye yarayan bu testerelerin her bir farklı materyal için farklı bıçakları bulunmaktadır. Piyasada yaygın olarak kullanılan elektrikli dekupaj testerelerin giriş güçleri 650W-800W arasındadır. Rölantideki strok sayıları 500-3100 strok/dakikadır. Ağırlıkları 2.2kg-2.7kg arasında değişmektedir. Kablo uzunlukları 2.5m-4m aralığındadır. Ahşapta kesme derinliği 70mm-160mm, alüminyumda kesme derinliği 3mm-20mm, alaşımsız çelikte ise 3mm-10mm aralığındadır.

grey grey grey grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

5.1 Mekanik Tehlikeler:

 • Makinanın işlemi gerçekleştiren kesici, delici, hareket halindeki parçalarından kaynaklanabilecek ve yaralanmalara neden olabilecek riskler
 • Tutamakların konumunun uygun olmaması nedeniyle operatörün hareketli kısımlarla temas riski
 • Makinanın malzeme özelliklerinden dolayı maruz kaldığı gerilimlere dayanamaması neticesinde kırılma ve dağılma riski.

Elektriksel Tehlikeler:

 • Doğrudan veya dolaylı temas neticesinde elektrik çarpma riski
 • Yeterli emniyete sahip olmayan elektrikli bileşenler sebebiyle yaralanma riski
 • Güç kaynağı kablosunun mekanik ve kimyasal hasarı neticesinde elektrik çarpma riski

Denge Kaybı ve Taşıma Esnasında Oluşabilecek Riskler, Gürültü Tehlikesi:

 • Makinaların devrilmesi, düşmesi nedeniyle ve taşıma esnasında keskin ve delici yüzeylerle temas sonucu yaralanma riski, gürültü riski