Tıraş Makinesi – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Beyan gerilimi 250 V’tan daha fazla olmayan, ev tipi ve benzer amaçlı tıraş makineleri ve benzeri cihazların güvenliği ile ilgilidir. Normal ev tipi kullanımı amaçlanmayan, ancak yine de konuyla ilgili bilgisi olmayan kişilerce dükkânlarda, küçük sanayide ve çiftliklerde kullanılanlar gibi, toplum için tehlike kaynağı olabilen cihazlar da bu kapsamdadır. Bu tip cihazlara örnekler ise, hayvan kırpıcıları, hayvan kırkıcıları ve kuaförlerde kullanılan cihazlardır.

 • Münhasıran sınai amaçlarla tasarımlanan cihazları,
 • Aşındırıcı veya patlayıcı atmosferin (toz, buhar veya gaz) mevcudiyeti gibi, özel şartların ağõrlıkta olduğu yerlerde kullanılması amaçlanan cihazları,
 • Ayrı bir Bölüm 2 standardının da kapsamına giren, batarya beslemeli tıraş makinelerini,
 • Ayrı bir Bölüm 2 standardının da kapsamına giren masaj cihazlarını,
 • Tıbbi amaçlı cihazları kapsamaz. Bununla birlikte, bu rehber gözetim altında bulunmayan küçük çocukların veya özürlü kişilerin cihazları kullanması durumu ile küçük çocukların cihazlarla oynaması durumunu dikkate almaz.

2. AMAÇ

 • Tıraş makinelerine yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;
 • Geniş kapsamlı bir tarama yapılarak marka/model bazında ürünlerin tespiti,
 • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyelerinin belirlenmesi,
 • Yapılan tespitler ışığında riskli ürünler ve risk teşkil eden firmaların belirlenmesi,
 • Haksız rekabetin önlenmesi, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine
 • Ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.

3. DAYANAK

 1. 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
 3. 2006/95/AT (LVD) Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik,
 4. TS 2058 EN 60335-2-8 Güvenlik Kuralları- Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin- Bölüm 2-8: Elektrikli Tıraş Makineleri, Kıl Kırpıcıları ve Benzeri Cihazlar İçin Özel Kurallar,
 5. TS EN 60335-1 Aralık 2012 Güvenlik Kuralları- Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 1: Genel Kurallar standardlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Tıraş makinelerinin normal şartlarda çalışması; Makinenin elek kısmına giren kıl, eleğin altında bulunan hareketli bıçaklar tarafından kesilir. Cihaz, kendisinin ana ekseni ve kesme kafasının veya diğer bir aksesuarın ana ekseni, yatay bir düzlemde olacak şekilde bir kelepçe ile tutturulur ve ilâve bir yük olmaksızın çalıştırılır. Kelepçe, cihazdan ısı aktarımı üzerinde ihmal edilebilir bir etki yapacak şekilde seçilir. Ayarlanabilir kırkma veya kırpma kafaları bulunan cihazlar, giriş gücü, beyan giriş gücünün 0,8 katı veya yükü etkileyebilecek sökülebilir tüm bölümler çıkarıldıktan sonra elde edilen giriş gücünün 1,2 katı olması durumlarından hangisi daha elverişsiz ise, o biçimde bıçaklar ayarlanarak çalıştırılır. Ayrıca bir ayarlama yapılmaz.

Tıraş Makineleri çalışma prensiplerine göre 4 grupta incelenir:

a.) Hayvan kırkıcı: Koyun gibi bir hayvanın yününü kırkmak için ticarî kullanım amaçlı cihaz.

b.) Hayvan Kırpıcı: Köpek gibi bir hayvanın kılını kırpmak için salonlarda kullanılan ticarî kullanım amaçlı cihaz.

c.)Yıkanabilir elektrikli tıraş makinesi: Elle tutulan bölümü suda temizlenebilen elektrikli tıraş makinesi.

d)Yaş elektrikli tıraş makinesi: Elle tutulan bölümü banyoda veya duşta kullanılabilen elektrikli tıraş makinesi.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 • Yalnızca ev tipi kullanımı amaçlanan cihazlar, sürekli olarak yalnızca 10 dakika çalıştırılmalıdır.
 • Normal kullanma sırasında deri veya saçla temasta olan veya elde tutulan bölümlerdeki sıcaklık artışı, normal kullanımda sürekli olarak elde tutulan saplar için belirtilen sınırları aşmamalıdır.
 • Cihazların, küçük cisimlerin içeriye girmesine ve gerilimli parçalara temas etmesine müsaade edecek açıklıkları olmamalıdır. Elektrikli tıraş makineleri ve kıl kırpıcılar, kırpılanların içeri girmesinin elektriksel veya mekanik hatalara yol açmayacağı şekilde yapılmalıdır.
 • Yıkanabilir elektrikli tıraş makinelerinin elle tutulan bölümleri, 24 voltu aşmayan çalışma gerilimi olan, III sınıfına sahip yapıda olmalıdır. Yaş elektrikli tıraş makinelerinin elle tutulan bölümleri 12 voltu aşmayan çalışma gerilimi olan, III sınıfına sahip yapıda olmalıdır, ancak dolduruluyorken (şarj ediliyorken), çalışma gerilimi 24 voltu aşmamalıdır.

grey

 • Yıkanabilir elektrikli tıraş makinelerinin iç bağlantı kordonları sökülebilir olmalıdır. Yaş elektrikli tıraş makinelerinin, besleme şebekesine bağlı değilken çalıştırılamaması durumu hariç, bir iç bağlantı kordonu olmamalıdır.