Artvin Periyodik Muayene

Artvin Periyodik Muayene

Artvin periyodik muayene, Yasal yönetmeliklerle tanımlanmış ve yaptırılması zorunlu olan ürünlerin güvenliği, piyasa gözetimleri ve Avrupa Birliği pazarları olmak üzere ürünlerini farklı ülkelere ihraç etmeyi hedefleyen üreticiler uluslararası teknik onayların alınmasında ölçüm ve test işlemelerini yaptırmak zorundadırlar. Bunun dışında piyasaya sunulan ve hali hazırda kullanılan ürünlerin veya iş ekipmanlarının da, 6331 sayılı İş Kanunu çerçevesinde yılda en az 1 defa olmak koşulu ile işverenler bu periyodik muayenelerini yaptırmak zorundadırlar.

Periyodik Muayene Yönetmeliği Artvin

İş ekipmanları yönetmeliğine göre periyodik muayeneleri, ulusal ve uluslararası standartlarda belirtilen kriterlerde, üretici verileri, fen ve teknik gereklilikler dikkate alınarak yapılmalıdır. 6331 sayılı “İş sağlığı ve güvenliği kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı resmi gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe giren “İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği” , iş yerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

İş yerinde kullanılacak olan iş ekipmanlarında bulunması gereken asgari gerekler, iş ekipmanın kullanımı ile ilgili güvenlik düzeyi, hangi tür iş ekipmanın kontrole tabi tutulacağı, bu kontrollerin hangi sıklıkla ve hangi şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgeler ile ilgili usul ve esaslar belirtilmiştir. Bakım, onarım ve periyodik kontrol İle ilgili hususlar bölümünün 1.4 Maddesi; “Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılabilir. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu iş yeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır.

Periyodik Muayene Nedir?

Yönetmelikte kısaca iş ekipmanı olarak tanımlanan işin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisatın yine yönetmelikte öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce muayene edilir. Deney ve test faaliyetlerinin yapılmasını, kontrol sonuçlarının kayıt altına alınmasını ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanmasını hüküm altına almıştır. Tüm iş ekipmanlarının düzenli muayenesine periyodik muayene denir.

Periyodik Muayene Formu 2016, 2017

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamına giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” gereğince; İşveren, iş yerinde kullanılacak iş ekipmanlarının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alır maddesine yılda en az “1“ defa periyodik kontrollerini yaptırmakla yükümlüdür. Sizde işletmenizde periyodik muayene yaptırmak istiyorsanız hemen Femko Artvin Periyodik Muayene Formu‘nu doldurun.

Periyodik Muayene Süreleri

İş yerlerindeki, İş ekipmanları ve makina’ların muayene süreleri aşağıda kısaca şöyle açıklanmıştır.

 • Kaldırma ve iletme ekipmanları süreleri 1 yıldır.
 • Asansör insan ve yük taşıyan, yürüyen merdiven ve yürüyen bant periyodik bakım süresi 1 Yıldır.
 • İstif makinesi, forklift, transpalet, lift bakım süresi 1 yıldır.
 • Yapı iskeleleri kontrolü 6 ay’da bir yapılır.
 • Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü beyan edilen yükün en az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir.
 • Kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik katsayısı (taşıma gücü) taşıyacakları yükün en az el ile çalıştırılanlarda 3 katına eşit olacaktır.
 • Kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik katsayısı (taşıma gücü) taşıyacakları yükün en az mekanik olarak çalışanlarda 4 katına eşit olacaktır.
 • Kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik katsayısı (taşıma gücü) taşıyacakları yükün en az erimiş maden veya yakıcı veya aşındırıcı (korozif) gibi tehlikeli yükleri taşıyanlarda 5 katına eşit olacaktır.
 • 5 ton ve üzeri yük taşıyan raylı vinçlerde bulunması gereken elektrikli fren sayısı veya 1 elektrikli 1 mekanik fren bulunacaktır.
 • Buhar kazanlarının periyodik kontrolleri 1 yıldır.
 • Kalorifer kazanlarının periyodik kontrolleri 1 yıldır.

Konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek ve muayenelerinizi yaptırmak için FEMKO yardım hattını arayınız.

İş Ekipmanlarıyla ilgili olarak; Yıllık yapılması gereken fenni muayene, test ve kontroller kapsamında, işletmelerde bulunan ekipman ve tesisatların ilgili Yönetmelik ve standartlar çerçevesinde ölçüm, denetim ve periyodik muayene işlemleri için hizmetler sunan Femko, Türkak tarafından akredite edilmiş bir A tipi muayene kuruluşudur. Akreditasyon kapsamlarına detaylı olarak Türk Akreditasyon kurumunun sitesinden erişilebilmektedir. Denetim faaliyetlerini yürüten tüm personeller periyodik kontrolerl alanında almış oldukları eğitim sertifikası ve Bakanlığın veri tabanına kayıtlı ekipnet numarası dahilinde faaliyetlerini yürütmekte ve firmalara sunulan rapor formları üzerinde bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.