Asansör CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE belgesi, bir ürünün avrupa pazarında serbest dolaşım hakkına sahip olması için gereken bir belgedir. CE belgesi Avrupa birliği direktiflerine uygun olarak hazırlanması yasal bir zorunluluktur. Bilim sanayi ve teknoloji bakanlığı Avrupa birliği direktiflerine uygun olarak 2014/33/AB kapsamında Asansör yönetmeliği hazırlamıştır.

Asansör imalatı ve montajı yapan asansör firmaları AB direktifleri ve Asansör yönetmeliği kapsamında ürünlerini üretmelidirler. Asansör yönetmeliğine uymak Avrupa birliği direktiflerine uymak demektir. Asansörler mutlaka asansör yönetmeliğine uygun şekilde üretilmelidir.

Asansör yönetmeliği asansörler ve asansörlere ait güvenlik aksamlarının temel güvenlik ve sağlık şartlarını sağlayıp sağlayamadığını, piyasaya arz edilmeden uygunluğunu belirler. Asansör yönetmeliğinin kapsamı çok geniştir. Her alanda kullanılan asansörler için CE Belgesi almak istiyorsanız mutlaka ilgili yönetmeliğe uymalısınız.

Asansör CE belgesi almak için mutlaka Türkak tarafından onaylanmış kuruluşlara başvurmalısınız. Akredite olmuş onaylanmış kuruluşlar asansörlerinizin temel sağlık ve güvenlik şartlarını karşılayıp karşılayamadığı denetler. Onaylanmış kuruluşlar asansörlerinizi Avrupa birliği direktiflerine ve Asansör yönetmeliğine uygun olup olmadığına göre CE belgesi hizmeti verir.

Onaylanmış kuruluşlar tarafından CE belgesi aldıktan sonra asansörünüze ve güvenlik aksamlarınıza CE işareti iliştirebilirsiniz. Asansör CE belgesi almak ve ürünlerinizi Avrupada pazarlamak istiyorsanız hemen onaylanmış kuruluş olan Femko Belgelendirme kuruluşuna başvurabilirsiniz.

Femko Belgelendirme kuruluşu CE belgesi konusunda Asansör firmalarına yardımcı olmaktadır. Femko mühendisleri ile gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda CE belgesini hemen firmamız aracılığı ile alabilirsiniz.