Zincirli Testereler (Ormancılıkta Kullanılan) – CE Belgesi

Zincirli Testereler (Ormancılıkta Kullanılan) – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Bu çalışma, ormancılıkta kullanılan içten yanmalı motorlu zincirli testerelerin güvenliği ile ilgili özellikleri kapsar.

II. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik/yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır.

III. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY),
 • 2023/1230/AB Yeni Makina Emniyeti Yönetmeliği, 2023/1230/EU
 • 2000/14/AT Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik
 • 1997/68/AT Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği
 • TS EN ISO 11681-1:2011 Ormancılık İçin Makinalar- Taşınabilir Motorlu Zincirli Testereler- Güvenlik Kuralları ve Deneyleri- Bölüm 1: Ormancılıkta Kullanılan Zincirli Testereler

Yönetmeliğine ve Standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

IV. ZİNCİRLİ TESTERELER HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Ormancılıkta kullanılan zincirli testereler, içten yanmalı motor ile çalışan taşınabilir bir testere türüdür. Pala kısmının etrafında bulunan zincir kesmeyi sağlar. Ağaç kesme, tomruklama, budama gibi işlemlerde kullanılır.

Temel olarak şu parçalardan oluşmaktadır:

 • Testere zinciri (saw chain)
 • Zincir yakalayıcı (chain catcher)
 • Kılavuz kol (guide bar)
 • Kılavuz kol kaplayıcısı (guide bar cover)
 • Arka tutacak (rear handle)
 • Arka tutacak koruması (rear hand guard)
 • Ön tutacak (front handle)
 • Ön tutacak koruması (front hand guard)
 • Tetikleyici (throttle trigger)
 • Tetikleyici kilidi (throttle trigger lock-out)
 • Tümsek çatal (spiked bumper)

grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

1. Mekanik Tehlikeler:

 • Kesici aletten dolayı olan tehlikeler
 • Titreşim tehlikesi (Beyaz parmak hastalığı)

2. Gaz Emisyon Tehlikesi:

 • Gaz emisyon tehlikesi

3. Gürültü Tehlikesi:

 • Yüksek LWA gibi gürültü emisyon değerleri