Atelye Tipi Lift Periyodik Muayene

Atelye Tipi Lift Periyodik Muayene

Atelye tipi Liftler araçların asansör gibi kaldırılması için kullanılan makinelerdir. Oto liftler, kaldırma kapasitelerine ve yapılarına göre farklılık gösterir. 4 kolonlu oto liftler ve yaygın olarakta iki kolonlu oto liftler vardır. Oto liftler araç kaldırma asansörüdür. 2.5 ton, 3 ton ve yukarı ağırlıklarda araçları otoliftler yardımı ile kaldırmaya yarar.

Çalışanlarınızın ve işletmenizin güvenliği ve sağlığı için, bünyenizde bulunan araç kaldırma liftlerinin ve servis liftlerinin gerekli muayenelerini gerçekleştirmek ve yapılan muayeneler sonucundaki tespitlerin raporlanması noktasında, uygunsuzlukların giderilmesinden tüm işletmeler sorumlu bulunmaktadır.

Atelye tipi Lift Periyodik Muayene Süresi

Femko, İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğince kaldırma iletme makinalarının ve basınçlı kapların muayene periyodları standartları aksi belirtilmediği sürece yılda en az 1 defa periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Lift Periyodik İle İlgili Periyodik Muayene Yönetmeliği

Atelye Tipi Lift Periyodik Muayene Yönetmeliği, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde, “İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği” kapsamında, teknik hizmetlerinin güvenirliliğini ve yeterliliğini onaylatmak ve kurumsallaştırmak amacıyla, TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre “Kaldırma ve iletme makinaları ve basınçlı ekipmanlarının periyodik muayeneleri ile elektriksel ölçümler” konusunda “A Tipi muayene kuruluşu” olarak Türkak tarafından akredite olmuş kuruluşlarla hizmetlerini sürdürmektedir.