Elektrolitik Polisaj (Parlatma) Makinası – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Bu çalışma; elektrolitik polisaj (parlatma) makinasının güvenliği ile ilgili özellikleri kapsar.

2. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili Yönetmelik/ Yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY)
 • 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMU)
 • TS ISO 15730:2004 Metalik ve Diğer İnorganik Kaplamalar- Paslanmaz Çelikte Yüzey Düzgünleştirme ve Pasifleştirme Aracı Olarak Elektrolitik Parlatma
 • TS EN 60204-1 Makinalarda Güvenlik – Makinaların Elektrik Donanımı – Bölüm 1: Genel Kurallar

Yönetmeliklerine ve Standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. ELEKTROLİTİK POLİSAJ (PARLATMA) MAKİNASI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Bir yüzey elde ederek gıda işleme ve medikal cihaz üreticilerinin kullanımı için gerekli olan hijyenik temiz yüzey oluşumunda kullanılır.

Gelişmiş pasifleştirmeye ilave olarak, elektrolitik parlatmanın birçok faydaları vardır. Bunlara örnek olarak, yüzey gerilme giderme, yüzey karbonu kaldırma ve sürtünmenin azaltılması verilebilir. Birkaç dakika sürecek elektrolitik parlatma işlemi esnasında hidrojen gevrekleşmesi oluşmaz.

Pasifleştirmenin kalitesi; paslanmaz çeliğin tipine, elektrolitik parlatma çözeltisinin birleşimine ve işlem durumlarına bağlıdır. Paslanmaz çeliğin yüzeyindeki serbest demirin uzaklaştırılması, korozyon dayanımını artırır. Paslanmaz çelik yüzeyin pasifleştirilmesi için ilave kimyasal işleme gerek yoktur. Elektrolitik parlatma ile yapılan yüzey düzgünleştirme de pasifleştirmeyi artırır.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Elektriksel Tehlikeler:

 • Canlı organlarla doğrudan veya dolaylı temas: Elektrik çarpma tehlikesi
 • Emniyeti yeterli olmayan elektrikli bileşenler: Hatalı çalışma sebebiyle vücudun yaralanma tehlikesi
 • Güç kaynağı kablosunun mekanik ve kimyasal hasarı: Elektrik çarpma tehlikesi

2. Denge Kaybı Tehlikesi:

 • Makinanın kayması veya devrilmesi