Işıldak – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Piyasada bir çok farklı model ve tipte olmak üzere yer alan ışıldakların çok küçük bir kısmı yerli üretim olmakla birlikte büyük bir kısmı ithal menşeilidir. Söz konusu ürünlerin ülkemizde yaygın olarak kullanılması olası uygunsuz ürünlerin doğuracağı riskleri de artırmaktadır.

Özellikle sanayi ve endüstride kullanılan el fenerlerinde bu risk önemli ölçüde artmaktadır.

Elektrik ışık kaynakları ile birleşik, 1000 V’a kadar olan besleme gerilimleri ile çalışan ışıldakları kapsar.

Aşındırıcı veya patlayıcı atmosferin (toz, buhar veya gaz) mevcudiyeti gibi, özel şartların ağırlıkta olduğu yerlerde kullanılması amaçlanan cihazları kapsamaz.

Yalnızca sınaî amaçlar için öngörülen cihazlara, Korozyona veya patlamaya eğilimli (tozlu, buharlı veya gazlı) bir ortam gibi özel şartların ağırlıkta olduğu yerlerde kullanılması amaçlanan cihazlara ve başka cihazlarla birleşik durumdaki ışıldaklara uygulanmaz.

2. AMAÇ

Işıldaklara yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Geniş kapsamlı bir taramanın yapılarak marka/model bazında ürünlerin tespiti
 • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyelerinin belirlenmesi
 • Yapılan tespitler ışığında riskli ürünler ve risk teşkil eden firmaların belirlenmesi
 • Haksız rekabetin önlenmesi,
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması ile
 • Tüketicinin korunması ve uygunsuzlukların kontrol altına alınarak piyasaya arz edilmiş/edilecek olan ışıldakların uygunluk seviyelerinin arttırılması ve piyasada bulunan güvensiz ürünlerin toplatılarak düzeltilmesi veya piyasaya arzının yasaklanmasıdır.

3. DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği ,
 • Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik 2006/95/AT (LVD)
 • TS EN 60598-1 Aydınlatma Armatürleri – Bölüm 1 Genel Özellikler ve Deneyler
 • TS EN 60598-2 Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2: İlgili özellikler- Kısım 8: Elektrikli el lambaları (IEC 60598-2-8:2013) Kanun, yönetmelik ve standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

4.1. Tanımı

Işıldaklar kullanılan aydınlatma elemanına göre led lambalı veya halojen (tungsten flaman) lambalı, şarj ünitelerine göre ise dahili ve harici şarj ünitelerine göre olmak üzere iki gruba ayrılır. Pil kapasite ve tipleri ve aydınlatma güçlerinde ve fonksiyonlarında yapılan tasarım değişiklikleri ile çok farklı modellerde üretilebilmektedir. Günlük yaşamda kullanılan basit tasarımlı ışıldaklar ile kamp, doğa sporları, avcılık, askeri amaçlı, sanayi işkolları ile iş sağlığı ve güvenliği kişisel koruyucu donanımı olarak tasarlanan ışıldaklar ile geniş bir model yelpazesine sahiptir.

4.2. Çalışması

Işıldaklar genel olarak batarya besleme ünitesinin tam şarj edilmesi durumunda, kablosuz çalışan cihazlardır.

4.3. Yapısı

Yapı olarak üç parçadan oluşur.

 • Batarya
 • Led ampül
 • Şarj ünitesi

Buna bağlı olarak pek çok ışıldak çeşidi vardır.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Işıldaklar başlıca;

Kullanıcının elektrik şokuna maruz kalma riski (Islak elle şarj aletine dokunma, topraklı priz kullanılmaması, aşırı ısınma, yağmurlu havada kullanım nedeni ile, şebeke gerilimi ile şarj aleti üzerinde yeralan kullanım geriliminin uygunsuzluğu vb. gibi nedenlerle),

Yangın (Aşırı ısınma, gözetimsiz bırakma, kimyasal madde bulunan veya alevli açık alanlarda kullanım vb. gibi nedenlerle)

Patlama riski (özellikle sanayide ve madende kullanılan ışıldak tiplerinde (bu rehber kapsamında değildir)

Görme duyusunun kaybına neden olma, Risklerini içerirler.