Otomobillerde ve Havacılıkta kullanılan Benzin, Motorin vb. Ürünleri EAC Belgesi

Otomobillerde ve Havacılıkta kullanılan Benzin, Motorin vb. Ürünleri EAC Belgesi

Otomobillerde ve Havacılıkta kullanılan Benzin, Motorin vb. Ürünleri EAC Belgesi

TR CU 0132011 teknik düzenlemesi EAC sistemi kapsamında bulunan Otomobillerde ve Havacılıkta kullanılan Benzin, Motorin vb ürünler için teknik düzenlemeleri kapsayan düzenlemedir.

Bu düzenlemenin amacı EAC sistemi kapsamında bulunan ülkelere yapılacak ticari antlaşmalarda yakıtı depolayan ve yakıtı satan firma ve kişiler TR CU 0132011 teknik düzenlemesinin gerekliliklerine uymakta sorumludur.

Firmalar EAC kapsamında bulunan ülkelere yapılacak otomobillerde ve havacılıkta kullanılan yakıtların uygunluğunu denetlemek için onaylanmış kuruluşa başvurmalıdır.

EAC TR CU 0132011 Teknik Düzenlemesi

Onaylanmış kuruluş başvuru sahibinin ürünlerinin TR CU 0132011 teknik düzenlemesine göre uygunluğunu denetler. Bu düzenlemeye uygunluğunu numune örnekleri alarak inceler test yapar. Gerekli testler sonucunda onaylanmış kuruluş firmalar için uygunluk raporu hazırlar.

Yakıt numunelerinin testleri akredite muayene kuruluşlarının test laboratuvarında testlerini gerçekleştirir.

Femko belgelendirme, TR CU 0132011 teknik düzenlemesine göre Otomobillerde ve Havacılıkta kullanılan araçların yakıtları olan benzin, motorin gibi ürünlerin uygunluğu için EAC sistemi kapsamında firmalara profesyonel hizmetler sunmaktadır.