El Tipi Freze – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Bu çalışma; amatör veya profesyonel kullanıcılara yönelik tasarlanmış olan el tipi frezelerinin tasarımı ve güvenli kullanımına yönelik emniyet kurallarını kapsamaktadır. Bu rehberde yer alan hükümler, takım tezgahları arasında yer alan freze tezgahlarını kapsamamaktadır. İlaveten işbu rehber, dayanakta belirtilen Yönetmelik ve ilgili Standartların yürürlükte bulunduğu tarih itibariyle imal edilen el tipi frezeler için uygulanabilirdir.

II. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili Yönetmelik/Yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya sadece güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

III. DAYANAK

Aşağıda sıralanan Yönetmeliklere ve Standartlara dayanılarak hazırlanmıştır:

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY)
 • 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMU)
 • TS EN 60745-1 Elle Tutulan, Motorla Çalışan Elektrikli Aletler-Güvenlik-Bölüm 1: Genel Kurallar
 • TS EN 60745-2-17 Elle Tutulan Motorla Çalışan Elektrikli Aletler-Güvenlik-Bölüm 2-17: El Frezeleri ve Rendeler için Özel Kurallar

IV. EL TİPİ FREZELER HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Bu kapsamda yer alan el tipi frezeler, temel olarak iş parçalarının kenar ve yüzeylerine çeşitli işlemler yapmak için kullanılan el tipi bir ağaç işleme makinasıdır.

grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

1. Mekanik Tehlikeler:

 • Freze ucunun etrafındaki alan: Kesme veya koparma tehlikesi (parmaklar, vs.)
 • Tutamakların konumunun uygun olmaması: Operatörün elinin hareketli parçalarla temasını engelleyecek uygun mesafelerin bulunmaması

2. Elektriksel Tehlikeler:

 • Canlı organlarla doğrudan veya dolaylı temas: Elektrik çarpma tehlikesi
 • Emniyeti yeterli olmayan elektrikli bileşenler: Hatalı çalışma sebebiyle yaralanma tehlikesi
 • Güç kaynağı kablosunun mekanik ve kimyasal hasarı: Elektrik çarpma tehlikesi

3. Denge Kaybı Tehlikeleri:

 • Makinanın kayması veya devrilmesi