Aspiratör (Davlumbaz) – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Bu çalışma, beyan gerilimi 250 V’den daha fazla olmayan, evlerde kullanılan pişirme ocaklı fırınların, pişirme ocaklarının ve benzeri yemek pişirme cihazla- rının üzerine monte edilmek üzere tasarımlanan, elektrikli ocak üstü davlum- bazları kapsar.

Normalde evlerde kullanılması amaçlanmayan ancak atölyelerde, küçük sa- nayi kollarında ve çiftliklerde, sıradan kimseler, vasıfsız işçiler tarafından kul- lanılması amaçlanan cihazlar gibi yakınındaki kişiler için bir tehlike kaynağı olabilecek cihazlar da bu rehberin kapsamındadır.

 • Ticarî amaçlar için tasarımlanmış cihazları (EN 60335-2-99),
 • Korozitif veya patlayıcı bir ortam (toz, buhar veya gaz) gibi özel durumların ağırlıkta olduğu yerlerde kullanılmak üzere tasarımlanmış cihazları kapsamaz.

II. AMAÇ

Aspiratörlere yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Geniş kapsamlı bir taramanın yapılarak marka/model bazında ürünlerin tespiti,
 • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyelerinin belirlenmesi,
 • Yapılan tespitler ışığında riskli ürünler ve risk teşkil eden firmaların belirlenmesi,
 • Haksız rekabetin önlenmesi,
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması ile tüketicinin korunması ve uygunsuzlukların kontrol altına alınarak piyasaya arz edilmiş/edilecek olan aspiratörlerin uygunluk seviyelerinin arttırılması ve piyasada bulunan güvensiz ürünlerin toplatılarak düzeltilmesi veya piyasaya arzının yasaklanması.
 • III. DAYANAK
 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
 • Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB)
 • TS EN 60335-2-31: Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için – Bölüm 2-31: Ocak üstü Davlumbazlar için Özel Kurallar (IEC 603352-31:2002) Kanun, yönetmelik ve standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

IV. ASPİRATÖRLER HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

4.1. Tanımı

Temizleyici anlamındadır. Bulunduğu ortamdaki kullanılmış havanın temizlen- mesi amacıyla kullanılan elektrik aygıtıdır.

4.2. Çalışması

Aspiratörlerin çalışma prensipleri, Vantilatörlerin çalışma prensipleriyle büyük bir benzerlik gösterirler. Fanın hareketli elemanı olan çarkı, hava üzerinde iş yapar ve ona statik ve kinetik enerji kazandırır.

Havaya kazandırılan bu statik ve kinetik enerjilerin birbirine oranı, fanın türüne bağlıdır. Emiş (dönüş) fanı kullanımı, küçük sistemlerde isteğe bağlıdır; iç – dış hava karışımı ile çalışılan, sistemlerde ise gereklidir. Sabit egzoz sistemlerinin (örneğin tuvalet aspiratörleri gibi) etkisini karşılamak ve iklimlendirilen mahalde bir artı basınç oluşturmak için emiş fanları, veriş fanlarından biraz daha küçük debi ile çalışırlar. Egzoz fanı, iç – dış hava karışımı ile çalışılan, ancak, emiş fanı kullanılmayan sistemlerde bulunur ve alınan dış hava kadar dönüş havasının egzoz edilmesini sağlar.

Bu hava temizleme işlemi; ortamdaki kullanılmış havanın dışarıya atılması şek- linde ya da aspiratörün çıkışına bir karbon filtre konularak havanın temizlen- mesi sağlanıp havanın tekrar ortama verilmesi şeklindedir. Aspiratör çıkışına konulan bu karbon filtrenin yaklaşık olarak altı ayda bir değiştirilmesi gerekir. Ayrıca özellikle mutfaklarda kullanılan aspiratörlerin hava girişine yağ tutucu filtre takılır. Bu filtreler özel kâğıttan ya da alüminyumdan yapılırlar.

Kâğıt filtreler yaklaşık üç ayda bir değiştirilir. Alüminyum filtreler ise üç ayda bir su ile yıkanıp durulanır, kuruduktan sonra tekrar yerine takılır.

Özellikle tavan ve duvar tipi sabit monte edilen aspiratörlerin metal aksanları topraklanmalıdır.

grey

4.3. Yapısı

Genel olarak yapı olarak dört parçadan oluşur.

 • Pervane
 • Motor
 • Gövd
 • Filtre

Yukarıda belirtilen bölümler kullanım amacına göre çeşitlilik gösterir. Buna bağlı olarak pek çok aspiratör çeşidi vardır.

 • Endüstriyel uygulamalarda; soğuk hava tesisleri, malzeme taşıma ayrıştırma, havalandırma, havanın karıştırılması gereken yerlerde, katı yakıtlı kazanlarda yakıt üfleme, soğutma sistemleri, ısıtma sistemleri, elektrik üretim santralleri.
 • Domestik (evsel) uygulamalarda; fırın üzeri davlumbazlarda, banyo, wc’ler vb.
 • Konfor uygulamaları; toplantı salonları, sinemalar, restoranlar, sigara odaları,

Kullanım alanlarına örnek olarak gösterilebilir ama bunlar dışında da pek çok kullanım alanı vardır.

4.4. Çalışma Prensibine Göre Aspiratör Tipleri

Aspiratörler genel çalışma mekanizması bakımından iki türlüdür bunlar;

 • Bağlı bulunduğu ortamdaki kullanılmış havayı emerek bir baca vasıtasıyla dışarıya verenler.
 • Bağlı bulunduğu ortamdaki kullanılmış havayı bir karbon filtre ile temizleyip tekrar ortama verenler.

Kirlenen havanın temizlenmesi ya da bulunan ortamdan dışarıya atılması için değişik tip aspiratörler kullanılmaktadır. Bunlar; aksiyel tip aspiratörler, radyal tip aspiratörler, santrifüj tip aspiratörler, sanayi tip aspiratör, salyangoz tip as- piratörler, kapaklı aspiratör, baca aspiratörü, mutfak aspiratörü, banyo aspiratörüdür.

TS EN 60335-2-31 kapsamına giren denetim konusu ürünler aşağıda görülmektedir.

Ankastre Aspiratör

Bu tip aspiratörler mutfaklardaki yemek kokularının ve buharının dışarıya atıl- ması amacıyla kullanılır. Bu tip aspiratörler aşağıdaki değişik tiplerde olabilirler.

 • Bacalı ve bacasız kullanıma uygun,
 • Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtresi,
 • Cam sürgülü ve aspiratör önü aydınlatması,
 • Mutfak mobilyasına uygun malzeme ile kaplanabilen ön panel,
 • Değişik güç kademeleri ve yüksek verimliliğe sahip 1 veya 2 motorlu,
 • Bir dolabın altına kolayca monte edilebilen düz aspiratörler,
 • Kendi özel dolabı sayesinde saklanabilen gömme tip aspiratörler,
 • Dış etkilere bağlı olmaksızın çalışan, istenilen durumlara ayarlanabilir. Ocak yanına, tezgâhla aynı hizaya yerleştirilen modern görünümlü aspiratörlerin yanı sıra en çok tercih edilen türleri, üç değişik şekildedir.
 • Bir dolabın altına kolayca monte edilebilen düz aspiratörler,
 • Kendi özel dolabı sayesinde gözden saklanan gömme aspiratörler,
 • Davlumbaz tipi bacası ile birlikte şık bir görünüm sergileyenlerdir. Aspiratör alanı ocak yüzeyi ile aynı ya da büyük olmalıdır. Piyasada 60, 90, 120 cm genişliğinde aspiratör bulunur. Bir aspiratörün verimli olabilmesi için ocaktan 60-80 cm yüksekte olması gerekir.

grey

 

Davlumbaz

Mutfaklardaki yemek kokularının ve buharının dışarıya atılması veya bir kar- bon filtre konularak havanın temizlenmesi amacıyla kullanılır. Kullanım esası bakımından ankastre tipi mutfak aspiratörlerine benzerlik gösterirler. Yalnız teknolojik bakımdan gelişmiştir.

grey

Bu tip davlumbazlar aşağıdaki gibi değişik tiplerde olabilir;

 • Bacalı ve bacasız kullanıma uygun
 • Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtresi mevcut
 • Filtreler için doluluk göstergesi olan
 • Elektronik kumanda ve otomatik çalışma durma sistemine sahip
 • Değişik güç kademeleri ve yüksek verimliliğe sahip motorlar
 • Davlumbaz önü aydınlatması olan
 • Dış etkilere bağlı olmaksızın çalışan istenilen durumlara ayarlanabilir

grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Aspiratörler(davlumbazlar) başlıca;

 • Elektrik çarpması, (Islak elle kabloya dokunma, topraklı priz kullanılmaması, aşırı ısınma, pencere kenarlarında kullanımda yağmur nedeni ile, şebeke gerilimi ile ürün üzerinde yer alan kullanım geriliminin uygunsuzluğu vb. nedenlerle)
 • Yangın (Aşırı ısınma, gözetimsiz bırakma, kimyasal madde bulunan veya alevli açık alanlarda kullanım vb. nedenlerle)
 • Kimyasal gazların bulunduğu ortamlarda zehirlenme veya boğulma (Yanlış montaj vb gibi nedenlerle)
 • Kesik ve kesilme (Fan çalışırken herhangi bir şekilde kağıt, parmak vb gibi maddelerin koruma gövdesinden içeri sokulması vb nedenlerle risklerini içerirler.