Havalı Matkap Makinası – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Bu çalışma; havalı matkap makinasının (havalı matkap tabancası) güvenliği ile ilgili özellikleri kapsar.

2. AMAÇ

  • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili Yönetmelik/ Yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
  • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
  • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
  • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

  • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY)
  • TS EN ISO 11148-3:2013 Elde Taşınabilir Elektriksiz Güçle Tahrik Edilen Aletler – Güvenlik Kuralları – Bölüm 3: Matkaplar ve Kılavuz Salma Aletleri

Yönetmeliğine ve standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. HAVALI MATKAP MAKİNASI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Havalı matkap tabancası; metal, plastik, tahta vb. ürünlerde hava ile beslenerek delik açmak için tasarlanan el aletleridir.

Bununla birlikte elektriksiz güçle tahrik edilen el aletleri havalı tip (kompresör destekli) olabileceği gibi sıvı akışkanlı veya içten yanmalı motorlu da olabilmektedir.

grey grey grey grey

5 ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Mekanik Tehlikeler:

  • Kesici aletten dolayı olan tehlikeler
  • Titreşim tehlikesi
  • Havalı tabancanın hava bağlantısının çıkması tehlikesi

Gürültü Tehlikesi:

  • Yüksek LWA gibi gürültü emisyon değerleri