Sunta Kesme Makinası – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Bu çalışma; Tek fazlı a.a. veya d.a. aletler için en fazla 250 V ve üç fazlı aletler için en fazla 440 V beyan gerilimi olan, elle tutulan, motorla çalışan veya manyetik olarak sürülen sunta kesme makinalarının güvenliği ile ilgili özellikleri kapsar.

2. AMAÇ

 • Piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY)
 • 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMU)
 • TS EN 60745-1 Elle Tutulan, Motorla Çalışan Elektrikli Aletler – Bölüm 1- Genel Kurallar
 • TS EN 60745-2-5 Elle Tutulan Motorla Çalışan Elektrikli Aletler – Güvenlik – Bölüm 2-5:Daire Testereler için Özel Kurallar

Yönetmeliklerine ve Standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. SUNTA KESME MAKİNALARI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Sunta kesme makinaları sağlam bir zemin üzerinde ahşap malzemede uzunlamasına ve enine düz hatlı kesme işleri ile gönyeli kesme işlerinde kullanılmaktadır.

Sunta kesme makinesi çok fonksiyonlu bir makine olup değişik işlemler için kullanılabilir. Sunta kesme makinasında yapılabilen bazı işlemler:

 • Boy kesme
 • Açılı boy kesme
 • Diş açma
 • Kiniş veya kertik açma
 • Oluk açma
 • Pah kırma
 • Zıvana kesme

Sunta kesme makineleri aracılığıyla dikey (90 derece) ile 45 derece açılar arasında herhangi bir açıda kesme işlemi yapılabilir. Açılı kesimlerde eğim açısı ölçek yardımıyla ayar vidası ile istenilen açıya ayarlanır. Yükseklik ayarı ise yükseklik ayar volanı ile gerçekleştirilir. Sunta kesme makinelerinde genellikle 190 mm’ ye kadar bıçak çapı kullanılarak, 70 mm derinliğe kadar kesme işlemleri yapılır.

grey grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Mekanik Tehlikeler:

 • Kesici aletten dolayı olan tehlikeler
 • Titreşim tehlikesi

Elektriksel Tehlikeler:

 • Aletlerin normal kullanımı ve öngörülebilen hatalı kullanımı sırasında herkesin karşılaştığı, elle tutulan aletlerden kaynaklanan yaygın tehlikeler
 • Nemden dolayı olan tehlikeler
 • Yalıtımdan dolayı kaçak akım tehlikesi
 • Güç kablosunun kesilme ihtimalinden kaynaklanan elektrik çarpma tehlikesi

Gürültü tehlikesi

 • Yüksek Lwa gibi gürültü emisyon değerleri