Kazıcı Yükleyici Periyodik Muayene

Kazıcı Yükleyici Periyodik Muayene

Traktöre monte edilen, kanal kazma ve yükleme işlerinde kullanılan iş makinesine kazıcı yükleyici denir. Kanal kazma ve yükleme işlerinde yaygın olarak kullanılan traktör tipi yükleyicilerdir.

Bir çok iş sahasında da gördüğünüz kazıyıcı yükleyiciler iş bitirme konusunda 1 numaralı iş makinelerinden biridir. Kazıcı yükleyici, kara yolunda insan, hayvan, yük taşınmasında kullanılamazlar.

Kazıyıcı Yükleyici Raporu

Kazıcı yükleyicilerin güvenli çalışmalarını, kullanan operatörlerin sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak amacıyla periyodik muayenelerinin yapmak alınması gereken önlemleri belirlemek ve raporlanması gerekir.

Kazıcı Yükleyici İle İlgili Periyodik Muayene Yönetmeliği

Femko, İş Makineleri “Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/ AT)” ile “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında değerlendirilmekte ve yine iş güvenliği kapsamında periyodik muayenelerinin inin yapılması zorunlu olan makineler olarak ele alınmaktadır.

Periyodik Muayene Süresi

Kazıcı yükleyiciler günlük sürekli ağır işlerde kullanıldıkları için; İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğince kaldırma iletme makinalarının ve basınçlı kapların muayene periyodları standartları aksi belirtilmediği sürece yılda en az bir defa periyodik kontrolü (periyodik muayenesi) yapılmalıdır.

Kazıcı Yükleyici Periyodik Muayene, femko mühendis ekibi ile kazıyıcı yükleyici (kaldırma ve iletme makinaları) periyodik muayeneleri kapsamında test ve muayenelerini yapan kişilerin bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenirlilik açısından muayene ettikleri ekipmanın tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasına ve muayenesini yapan kuruluşların akredite olmasına dikkat ediniz.