Saç Kesme Makinası – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Ev tipi ve benzer amaçlar için öngörülen saç kesme makinaları için hazırlanmıştır.

Normalde ev tipi kullanım için amaçlanmayan, ancak, dükkanlarda ve çiftliklerde sıradan kişiler tarafından kullanılan cihazlar gibi, halk için tehlike kaynağı olabilen cihazlar bu rehberin kapsamı içindedir. Kuaför (benzer) cihazları ve hayvanları kırkma veya kırpma işleminde kullanılan tüy kırpıcılar bu tür cihazlara örneklerdir.

 • Münhasıran sınai amaçlarla tasarımlanan cihazları,
 • Aşındırıcı veya patlayıcı atmosferin (toz, buhar veya gaz) mevcudiyeti gibi, özel şartların ağırlıkta olduğu yerlerde kullanılması amaçlanan cihazları,
 • Ayrı bir Bölüm 2 standardının da kapsamına giren, batarya beslemeli tıraş makinelerini,
 • Ayrı bir Bölüm 2 standardının da kapsamına giren masaj cihazlarını,
 • Tıbbi amaçlı cihazları kapsamaz.

2. AMAÇ

Saç Kesme Makinalarına yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Geniş kapsamlı bir taramanın yapılarak marka/model bazında ürünlerin tespiti,
 • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyelerinin belirlenmesi,
 • Yapılan tespitler ışığında riskli ürünler ve risk teşkil eden firmaların belirlenmesi,
 • Haksız rekabetin önlenmesi,
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması ile tüketicinin korunması ve uygunsuzlukların kontrol altına alınarak piyasaya arz edilmiş/edilecek olan saç kesme makinalarının uygunluk seviyelerinin arttırılması ve piyasada bulunan güvensiz ürünlerin toplatılarak düzeltilmesi veya piyasaya arzının yasaklanmasıdır.

3. DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği ,
 • Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik 2006/95/AT (LVD)
 • TS 2058 EN 60335 2- 8 : Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin –Bölüm 2.8 : Elektrikli Tıraş Makinaları, Saç Kırpıcıları Ve Benzeri Cihazlar İçin Özel Kurallar, Kanun, yönetmelik ve standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

4.1. Tanımı

Genel olarak saç kesme makinaları içindeki bir elektrik motorundan ve ucundaki kesme bıçaklarından meydana gelmektedir.

Makinanın sökülüp takılabilir özellikte numaralı kesme tarakları vardır. Kesme taraklarının numaraları büyüdükçe saç uzunluğu artar; numara küçüldükçe uzunluk kısalır.

Elektrikli saç kesme makinalarının bazı marka ve modellerinde kesme taraklarının numaraları 1’ den 12’ye kadar çıkmaktadır.

Piyasada şarjlı ve elektrikli olmak üzere iki tip saç kesme makinası mevcuttur.

Şarjlı olanlar, özel ünitelerinde şarj edildikten sonra kullanılırlar. Bunlar batarya beslemeli olduğundan bu rehber kapsamında ele alınmamıştır. Kablo uzantısı olmadığı için baş üzerinde her yönde kullanımları daha kolaydır.

Elektrikli olanlar ise çalışma sırasında prize bağlı olan, kablolu makinalardır ve yüksek risk içermektedir.

4.2. Çalışması

Bu makinaların, keskin uçlu dişleri bulunan ikişer bıçağı vardır. Temel çalışma prensibi; bir bıçak sabit dururken diğer bıçağın üzerinde hareket etmesidir.

4.3. Yapısı ve parçaları

Genel olarak üç parçadan oluşur.

 • Motor
 • Kesme tarakları
 • Şarj ünitesi

Yukarıda belirtilen parçalar marka model ve kullanım amacına göre değişmektedir.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Saç Kesme Makinaları başlıca;

 • Elektrik çarpması, (Islak elle kabloya dokunma, topraklı priz kullanılmaması, aşırı ısınma, duşta ve banyoda kullanım, şebeke gerilimi ile ürün üzerinde yer alan kullanım geriliminin uygunsuzluğu vb. nedenlerle)
 • Yangın (Aşırı ısınma, vb. nedenlerle)
 • Saçlı deride veya ciltte kesik, kesilme veya tahriş (Saç traş edilirken uygun başlığın kullanılmaması veya kullanım amacı dışında kullanımı vb nedenlerle) Risklerini içerirler.