Asansör Kablosu – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamında, 2705 kimlik numaralı Onaylanmış Kuruluş (Notifed Body) olarak Uluslararası tanınırlık yetkisi, Türkak Akreditasyonu, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle; Asansör Risk Analizi, Asansör Tasarım İnceleme Belgesi, Asansör Birim Doğrulama, Asansör Modül H1 Belgesi, Asansör Modül B+E Belgesi, Asansör Modül G Belgesi, Asansör Modül F Belgesi, Asansör Modül D Belgesi, Teknik Dosya Denetimleri ve Asansör CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Asansörler elektrik ve mekanik ekipmanlardan oluşan tesisatlardır. Mekanik ekipmanlar genellikle hareket ve güvenliğe yönelik işlevselliği sağlamakta olup, elektrik ekipmanlar ise, asansörlerin yönlendirilmesi ve konforlu işleyişini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

grey

Özellikle elektrikli ekipmanların yer aldığı kumanda panosu ve topraklama hattında besleme kabloları, haberleşme kabloları, sinyal kabloları ve kumanda kabloları kullanılmaktadır. Kabloların uygun standartta olmaması durumu, örneğin topraklama hattında, can ve mal güvenliği açısından ciddi riskler oluşturacaktır.

2. AMAÇ

Bu çalışma, asansör kablosunun tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gereklerini belirtmektedir.
Asansör kablosuna yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Üretici ve ithalatçı bazında piyasanın tanınmasını,
 • Ürünlerin uygunluk seviyelerinin tespitini,
 • Test ve muayene sonucunda verilecek karar aşamasında hangi uygunsuzluklara yönelik hangi yaptırımların uygulanacağı noktasında tutarlılık/oransallık ilkesi doğrultusunda net bir müdahale politikasının oluşturulmasını,
 • Risk teşkil eden firmaların tespit edilmesini,
 • Asansör monte edenlerin ürüne yönelik farkındalıklarının ve bilinç seviyesinin artmasını,
 • Haksız rekabetin önlenmesini,
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasını,
 • Riskli ürünlerin piyasada yer almamasını sağlamaktır.

3. DAYANAK

 • 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği,
 • TS EN 81-1 veya TS EN 81-1+A3 Yapım ve Montaj için Güvenlik Kuralları – Bölüm 1: Elektrikli Asansörler
 • TS EN 50214:2010-01 Kablolar-Asansörler İçin Bükülgen Kablolar standardına dayandırılarak hazırlanmıştır.
  2017 Yılı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Rehberleri ASANSÖR

1) Kabloların Yapısı

Günümüzde, yüksek yoğunluklu data transferi bir zorunluluk haline gelmiş ve bunun sonucu olarak da, kablolar hayatımıza daha çok girmeye başlamıştır. Proje ve kullanım yerlerine göre uygun kablo kullanımı veri iletimini garanti altına almak ve ürün güvenilirliği için çok önemlidir.

2) Kabloların Tip ve Modeli Hakkında Bilgi

a) Flexible Kablo: Flexible kablo, esnek ve bükülgen kablo anlamına gelmektedir. Asansör gibi hareketli ortamlarda yassı iletkenler kullanılmaktadır. Teknoloji geliştikçe daha esnek olan kauçuk kablolar kullanılmaya başlanmıştır. Bunlar, çok ince telli, bakır iletkenli, PVC yalıtkanlı, PVC dış kılıflı, enerji ve kumanda kablolarıdır. Asansörlerde, kumanda ve besleme kablosu olarak kullanılır. Kloropren kauçuktan özel olarak imal edilen koruyucu dış kılıf ise; yağa, mazota, asitlere, kimyasallara, ozona ve aleve dayanıklı yapıdadır. Bu şartlar sonucunda kablo her türlü hava şartlarında ve her türlü ortam şartlarında çalışabilmektedir.

b) Fiber Optik Kablolar: Işıkla bilgi transferi için, fiber optik elyaf geliştirilmiştir. Fiber optik aracılığıyla bilgi taşıyan iletişim sistemleri, fiber optik sistemler olarak adlandırılır. Fiber optik kablolarda ışığın taşındığı kısım fiber elyafıdır. Fiber elyaf 3 kısımdan oluşur: Nüve, kılıf, kaplama. Işığın iletildiği kısım nüve’dir. Kılıf ise, nüveyi sararak ışığın nüve boyunca ilerlemesini sağlar. Kaplama ise, fiber elyafı mekanik etkenlerden koruyan kısımdır. Nüve ve kaplama, eritilmiş saf silikadan yapılır.

Fiberler temel olarak iki gruba ayrılır:

 • Tek modlu,
 • Çok modlu.

Fiber kablolar kullanım alanlarına göre 3 gruba ayrılır:

 • Kanal – boru (duct) tipi kablolar,
 • Doğrudan toprağa (direct buried) gömülen kablolar,
 • Havai hat kabloları.

c) Halojensiz Emniyet Kabloları:

Flor, klor ve iyot gibi halojen elementleri içermeyen ve alev iletmeyen kablolardır. Kendi kendine sönebilir. Alüminyum veya magnezyum hidroksit ihtiva eden özel bileşikler kullanılarak bu özellik sağlanır. Yangın esnasında duman yoğunluğu çok azdır. Bu nedenle bilhassa insan hayatının tehlikede olabileceği asansörler gibi sistemlerde kullanılmaları çok önemlidir.

3. Asansör Kablolarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir

 • Mekanik zorlanmalar,
 • Sıcaklık değerleri,
 • Nem, su vb. dayanım,
 • Kemirgen, böcek vb. etkenler,
 • Yangına karşı dayanım.

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Yalıtım, iletim ve direnç ile ilgili değerlerin ilgili standartta yer alan sınır değerini aşması durumunda asansörlerde kullanılan kablolar işlevini yerine getiremeyecektir. Bu durum, veri iletmek için kullanılan kablolar ile nötr ve topraklama hattında kullanılan kabloların işlevini yerine getirememesine yol açacaktır. Ayrıca ilgili standartlara uygun kablo kullanılmaması durumunda, yangın halinde kullanıcıların can güvenliği tehlikeye girecektir.