Börek – Künefe Pişirme Ocağı – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında ihtiyacınız olan her türlü test, deney ve belgelendirme çalışmaları için, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle; Modül B: Ab Tip İncelemesi – Üretim Tipi, Modül C2: Üretimin Dâhilî Kontrolü Ve Ürünün Rastgele Aralıklarla Denetimli Muayenesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül D: Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül E- Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül F: Ürün Doğrulamayı Esas Alan Tipe Uygunluk, Modül G: Birim Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk, Teknik Dosya Denetimleri ve Gaz Yakan Cihazlar CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. CİHAZIN TANIMI VE KULLANIM ALANLARI

Doğalgaz ya da LPG ile gazla çalışan börek pişirme ocakları, yatay olarak pişirmeyi sağlayan cihazlar olup boyutlarına göre birden fazla börek tepsisini, her biri birbirinden bağımsız kumanda edilen gaz musluğu sayesinde aynı anda pişirme olanağı sağlarlar. Pişirme işlemi, börek tepsisinin elle veya motorlu çalışan aparat yardımıyla döndürülmesi ile gerçekleştirilir. Bu cihazlar profesyonel kullanım amaçlı olup genellikle eğitilmiş kişiler tarafından kullanılmaktadır. Börek pişirme ocakları otellerde, restoranlarda, lokantalarda ve turistik tesislerde kullanılmaktadır.

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında üretilerek piyasaya arz edilmiş gazla çalışan börek pişirme ocaklarının kurulum, ayar, kullanım, bakım, enerjinin rasyonel kullanımı ve işaretlenmesi ile ilgili teknik düzenlemesinde yer alan temel güvenlik gereklerinin sağlanıp sağlanmadığının tespiti amacı ile gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerinde kullanılmak üzere denetim personeline yardımcı doküman olarak hazırlanmıştır.

Ürünler için oluşturulan kontrol listelerinde, Avrupa Standardizasyon Kuruluşları (CEN, CENELEC ve ETSI) tarafından kabul edilen, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Standardizasyon Kuruluşları’nın üzerinde uzlaştıkları rehber ilkelere uygun olarak üye devletlere danışıldıktan sonra Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeyi takiben hazırlanan ve ilgili ürünün tasarım ve üretim aşamasında kullanıldığında ilgili teknik mevzuatında öngörülen temel güvenlik gereklerini sağladığı varsayımını oluşturan Uyumlaştırılmış Avrupa Standartları referans olarak alınmıştır. Uyumlaştırılmış standartlar mecburi olmamakla birlikte üreticiler, Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik’te belirtilen temel güvenlik gerekliliklerini sağlayarak ürünlerini piyasaya arz ettiklerini ispatlamak durumundadırlar. Bu çerçevede, söz konusu denetimlerin üretici beyanından yola çıkarak gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.

Bu denetim rehberinde yer alan metinler yasal bir dayanak olarak kullanılamaz.

II. AMAÇ

Bu ürün grubuna yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimi ile;

 • Ürünlerin kullanımlarının gittikçe yaygınlaşması ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle piyasada yer alan ürünlerin 2009/142/AT yönetmeliğine göre denetimlerin yapılması,
 • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyelerinin belirlenmesi,
 • Yapılan tespitler ışığında riskli ürünler ve risk teşkil eden firmaların belirlenmesi,
 • Üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Standartlara uygun ürünlerin piyasaya sürülmesini sağlayarak büyük risk taşıyan güvensiz ürünlerin tüketiciye ulaşmasının önlenmesi ve çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Piyasada satılan ürünlerin uygunluklarının sağlanarak haksız rekabetin önlenmesi,
 • Geniş kapsamlı bir tarama yapılarak marka/model bazında ürünlerin tespiti,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.

III. DAYANAK

Gaz yakan cihazların piyasa gözetimi ve denetimi, Bakanlığımıza 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile verilen yetki çerçevesinde;

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 • Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
 • 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Börek-künefe pişirme ocaklarının piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerinde denetim personeline yardımcı olması için hazırlanan bu rehber doküman, aşağıda belirtilen standartlardan faydalanılarak hazırlanmıştır
 • TS EN 203-1 Gazla çalışan pişirme cihazları – Bölüm 1: Genel güvenlik kuralları,
 • TS EN 203-3 Gazla çalışan pişirme cihazları – Bölüm 3: Gıda ile temas eden malzemeler ve parçalar ve diğer sıhhi hususlar.

IV. GAZLA ÇALIŞAN BÖREK-KÜNEFE PİŞİRME OCAKLARI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Börek pişirme ocakları, profesyonel kullanıma yönelik olarak tasarımlanmış, tepsisinin döndürülerek böreklerin homojen ısı dağılımıyla pişirildiği ocaklardır. Bu tarz ocaklarda, rahatlıkla görülebilen sarmal şekildeki gaz borusunun üzerindeki delikler sayesinde, yanma işlemi için gerekli olan hava ortamdan alınır. Bu rehber, börek-künefe pişirme ocaklarını, yapım malzemesini, cihaz ve ambalajı üzerinde bulunması gereken veri bilgilerini, kullanım, bakım, kurulum ve ayarlama talimatlarında bulunması gerekli olan güvenlik kurallarını kapsamaktadır.

Cihazlar, tezgâh üstü veya ayaklı ocak olarak kullanılacak, ilaveten börek tepsisi elle veya motorlu çalışan aparat yardımıyla döndürülecek şekilde tasarlanmaktadır.

grey grey grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 • Cihazın gaz devresinden kaynaklanan gaz sızıntısı,
 • Gazın ürüne uygun bağlantı elemanlarıyla bağlanmaması (LPG tüp musluğuna bağlanacaksa kısa plastik bir hortumla, doğalgaz musluğuna bağlanacaksa kısa spiral bir hortumla) durumunda gaz sızıntısı,
 • Cihazda yeterli havalandırma deliklerinin olmaması veya kapanması durumunda havanın yetersiz olması nedeniyle tam yanmanın sağlanamaması ortamda zehirli gaz birikimi,
 • Ortamda iyi bir havalandırmanın mevcut olmaması (Yanma havasının temin edilememesi ve yanma ürünlerinin serbest bırakılması) nedeniyle zehirli gaz birikimi,
 • Cihazın üzerindeki bilgi etiketinde gaz kategorisi ve çalışma basıncının bulunmaması veya dikkate alınmadan yapılan yanlış gaz bağlantısı nedeniyle alev geri tepmesi ve/veya ortama zehirli gaz salınımı,
 • Alev izleme (gaz kesme emniyet) tertibatının olmaması dolayısıyla gaz sızıntısı,
 • Gaz dönüşümünü ehil kişilerin yapmaması,
 • Sıcak parçaların korumasız olması,
 • Elektrik bağlantılarından kaynaklanan riskler,
 • Devrilme,
 • Ocağın gözeneklerinden çıkan yanmayan gazın gıdaya yapışma riski,
 • Pişirme kabından dökülen gıdaların alevi keserek gaz sızıntısına sebep olması dolayısıyla patlama/yangın riski,
 • Pişme süresini hızlandırmak için kullanıcı tarafından gaz basıncın çok fazla arttırılması nedeniyle zararlı gazların oluşumu dolayısıyla, patlama riskidir.