Elektrikli Helezon Makinası – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Bu çalışma, elektrikli helezonlu konveyörlerin tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gereklerini belirtmektedir. Helezonlu konveyör, küçük daneli tarim ürünlerinin (hububat, baklagil vb.) kısa mesafelere taşınmasını, yüklenmesini, boşaltılmasını, yığılmasını hareketli bir helezon vasıtasıyla yapan, hareketini bir güç kaynağından alan makinadır. (TS 10699 Mad.0.2.1) Bu Makinalar, Ülkemizde yaygın olarak kullanılmakta olup, gerek profesyonel kullanıcılar gerekse de bu konuda temel eğitim almış amatör operatörler tarafından kullanılmaktadır.

grey

2. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik/yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya sadece güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY),
 • 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMU),
 • 2000/14/AT Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik,
 • TS EN ISO 13857 Makinalarda Güvenlik – Kol ve Bacakların Erişebileceği Bölgelerde Tehlikenin Önlenmesi için Güvenlik Mesafeleri,
 • TS EN 12100:2010 Makine Emniyeti – Tasarım İçin Genel Prensipler – Risk Değerlendirme Ve Risk Azaltma Yönetmeliklerine ve standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. HELEZONLU KONVEYÖRLER HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Tarımda kullanılan helezonlu konveyörler, küçük daneli tarım ürünlerinin (hububat, baklagil vb.) kısa mesafelere taşınmasını, yüklenmesini, boşaltılmasını, yığılmasını hareketli bir helezon vasıtasıyla yapan, hareketini bir güç kaynağından alan makinadır. Helezonlu konveyör, genellikle bir tekne içinde dönen mile takılmış helezon ile bu mili hareket ettiren bir çalıştırma biriminden meydana gelir. Mil döndükçe malzeme, helisin (kanatların) eksenel etkisiyle, konveyöre beslenir. Mil ve helezon, U biçimindeki tekneye yataklanmış olan milin çevresinde dönerler. Taşınacak malzeme konveyöre bir veya fazla sayıda besleme oluğundan doldurulur. Helezon konveyörler özellikle yığın malzemelerin aktarılmasında önemli bir yere sahiptir. Helezon konveyörler genellikle yatay veya hafif eğimli (10 – 20°) durumda çalışırlar. Ancak, yükü düşey veya düşeye yakın eğimde taşıyabilen özel tasarımlar da vardır.

Helezonlar günümüzde çeşitli malzemeleri bir yerden başka bir yere taşımak için kullanılmakta, gıda tarım ve sanayi sektöründe önemli bir rol alan aparat haline gelmiş olup; zeytin yağ fabrikalarından kömürlü kazanlara, kum yıkamadan meyve yıkamaya kadar çeşitli yerlerde kullanılır olmuştur. Bugün en modern yem değirmenleri bile çeşitli yükleme boşaltma ihtiyaçları için helezonlara ihtiyaç duyar.

Helezonlu konveyörler:

 • Elektrik motoru ile tahrik edilenler
 • Termik (dizel) motorla tahrik edilenler
 • Traktör kuyruk mili ile tahrik edilenler
 • Hidrolik motorla tahrik edilenler,

olmak üzere dört tipe ayrılırlar.

grey

 • Helezon, şerit halindeki sacın bir mil üzerine vida biçiminde sarılmasıyla meydana gelen taşınabilir helezonlu konveyör elemanıdır.
 • Helezon mili, helezonun üzerine kaynakal bağlandığı, helezonun yataklandığı ve güç iletiminin sağlandığı, taşınabilir helezonlu konveyör elemanıdır.
 • Helezon borusu, helezonu çevreleyen ve içinde materyalin taşındığı silindirik borudur.
 • Besleme ağzı, materyalin taşınabilir helezonlu konveyör içerisine alınmasını kolaylaştırmak için üzerinde helezon borusu bulunmayan taşınabilir helezonlu konveyör elemanıdır.
 • Besleme ağzı koruyucusu, besleme ağzı üzerinde bulunan taşınabilir materyalin girmesini engellemeden çalışanların emniyetini sağlayan muhafazadır.
 • Boşaltma ağzı, materyalin boşaltılmasını sağlayan taşınabilir helezonlu konveyör elemanıdır.
 • Helezon mili kasnağı, tahrik kasnağından almış olduğu hareketi helezon miline aktaran helezonlu konveyör elemanıdır.
 • Tahrik mili, güç kaynağından aldığı hareketi tahrik kasnağına ileten helezonlu konveyör elemanıdır.
 • Taşıyıcı, helezonlu konveyörü taşıyan yükseklik ayar tertibatı ve lastik tekerleklere sahip helezonlu konveyör elemanıdır.
 • Yükleme açısı, helezon mili ekseni ile yatay düzlem arasındaki açıdır. Helezon anma çapı, helezon dış çapıdır.
 • Helezon konveyör faydalı boyu, besleme ağzı orta noktası ile boşaltma ağzı orta noktası arasındaki uzaklıktır.(birimi metre)
 • Adım, helezonlu konveyörde helezon mili eksenine paralel olmak üzere iki helezon kanadı uç noktası arasındaki uzaklıktır.
 • Helezonlu konveyör kapasitesi, helezonlu konveyör tarafından bir saatte nakledilen ürün hacmi veya miktarıdır.(birim ton/saat – m3/saat’dir)
 • Yükseklik ayar tertibatı, helezonlu konveyörün boşaltma ağzının zeminden yüksekliğini ayarlayan ünitesidir.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 • İnsanların tehlikeli bölgelere erişimlerinden kaynaklanan makaslama, kesme ve kopma tehlikeleri,
 • Çalıştırma sırasında tekerleklerin dönmesi veya aletin hareketinden kaynaklanan ezilme tehlikesi,
 • Tehlike yaratan hareketli iletim parçaları ile temastan kaynaklanabilecek kesilme tehlikesi,
 • Güç kaynağı kablosunun mekanik ve kimyasal hasarı nedeniyle vücudun elektrik çarpma tehlikesi.