Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Pompalar (Dolaşım Pompası) – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Isıtma ve kullanma suyu tesisatındaki dolaşım pompaları günlük hayatımızda önemli yer tutar. Ev ve benzeri yerlerde kullanılan ve TS EN 60335-2-51 Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için – Bölüm 2-51: Isıtma ve kullanma suyu tesisatındaki sabit dolaşım pompaları için özel kurallar standardı kapsamına giren dolaşım pompaları üzerine hazırlanan denetim projesi, beyan gerilimi, tek fazlı cihazlar için 250 Volt’tan ve diğer cihazlar için 480 Volt’tan daha yüksek olmayan ve beyan giriş gücü 300 Watt’ı geçmeyen ısıtma sistemlerinde veya kullanma suyu sistemlerinde kullanılması amaçlanan elektrikle çalışan sabit (stasyoner) dolaşım pompaları ile ilgili güvenlik kurallarını kapsar.

Normal olarak evlerde kullanılması amaçlanmayan, ancak bununla birlikte, atölyelerde, küçük sanayi ve çiftliklerde kalifiye olmayan personel tarafından kullanılması öngörülen cihazlar gibi toplum için tehlike kaynağı olabilen cihazlar bu standardın kapsamındadır.

TS EN 60335-2-51 standardı çerçevesinde gerçekleştirilecek denetimler bina içinde ve çevresinde tüm insanların karşılaşacağı, bu tip cihazların ortaya çıkardığı ortak tehlikelerle uygulanabildiği oranda ilgilidir.

Denetim projesi TS EN 60335-2-51 standardı kapsamına dahil olmayan

 • Su dışındaki sıvıların dolaşım pompalarına,
 • Dolaşım pompalarının dışındaki pompalara (EN 60335-2-41),
 • Özellikle endüstriyel amaçlar için tasarımlanmış pompalara,
 • Aşındırıcı ve patlayıcı bir ortamın (toz, buhar veya gaz) varlığı gibi özel durumların ağırlıkta olduğu yerlerde kullanılması amaçlanan pompalara uygulanmaz.

Not: Ev ve benzeri yerlerde kullanılan Dolaşım pompalarının dışındaki pompalar ile ilgili olarak TS EN 60335-2-41 kapsamında devam eden bir denetim süreci bulunmaktadır.

2. AMAÇ

Ev ve benzeri yerlerde kullanılan dolaşım pompalarına yönelik piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Geniş kapsamlı bir ürün araştırmasının yapılarak marka/model ve işlev bazında ürünlerin tespit edilerek piyasa taraması gerçekleştirilmesi
 • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyelerinin belirlenerek PGD faaliyetlerinde ve planlamasında kullanılacak istatistiki verilerin elde edilmesi
 • Tüketicinin korunması amacıyla riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesinin sağlanması
 • Riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına alınması.
 • Firmalar arası haksız rekabetin önlenmesi,
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.

3. DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
 • Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektriklim Teçhizat İle İlgili Yönetmelik 2006/95/AT (LVD)
 • TS EN 60335-2-51 Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için – Bölüm 2-51: Isıtma ve kullanma suyu tesisatındaki sabit dolaşım pompaları için özel kurallar dayanılarak hazırlanmıştır.

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Dolaşım pompaları elektrik motoru ile pompanın fonksiyonun icrası ile ilgili mekanik aksamları içerir. Dolaşım pompaları üzerine yapılan denetim çalışmalarında öncelikle söz konusu ürünün TS EN 60335-2-51 standardı kapsamına girip girmediği hususuna dikkat edilmeli, bu konunun netleşmesi için pompanın talimatları, kullanma kılavuzu incelenmeli ve gerektiği takdirde ürünün AT Uygunluk Beyanına erişilmelidir.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 • Gerilimli bölümlerin erişilebilirliğinin yeterli önlemlerle engellenememesi sonucunda elektrik çarpma tehlikesi
 • Cihazın gerilimli bölümlerinin izolasyonunun yeterli kalitede olmaması sebebiyle belirli bir kullanımın ardından izolasyonun bozulması sonucunda elektrik çarpma tehlikesi
 • Kullanım sırasında cihazın ya da cihaz kablosunun aşırı ısınması sonucu yangın çıkarma tehlikesi
 • Cihaz fişinin uygunsuz olması sonucu elektrik çarpma ya da yangın tehlikesi