Evrak İmha Makinesi – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Evrak imha makinelerinin (kağıt kesiciler) tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gereklerini belirtmektedir. Evrak imha makineleri atılacak kağıtları küçük parçalara ayırmak maksadıyla tasarlanmış makinelerdir. Özellikle bürolarda ve kamu kurumlarında kullanılmaktadır.

2. AMAÇ

Evrak imha makinelerine yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Geniş kapsamlı bir tarama yapılarak marka/model bazında ürünlerin tespiti
 • Tespit edilen ürünlerin ilgili teknik düzenlemesine uygunluk seviyelerinin belirlenmesi
 • Yapılan tespitler ışığında riskli ürünler ve risk teşkil eden firmaların belirlenmesi
 • Haksız rekabetin önlenmesi, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.

3. DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
 • Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik 2006/95/AT (LVD)
 • Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2004/108/AT (EMC)
 • TS EN 60950-1 Bilgi Teknolojisi Cihazları – Güvenlik – Bölüm 1: Genel Kurallar standardı,kapsamında hazırlanmıştır.

4. EVRAK İMHA MAKİNESİ HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Bürolarda dosyaların ayıklanması ve arşivlenmesi sırasında atılacak kağıtlar artar. Eğer atılacak kağıtların arasında gizli evrak da varsa, sorun daha da önem kazanır. Bürolarda atılacak kağıtların yok edilmesi için evrak imha makineleri kullanılır.

Taşıdığı gizlilik dolayısıyla doğrudan çöpe atılamayan belgeleri okunamayacak (en azından okumayı çok güçleştirecek) kadar küçük parçalara ayıran makinelerdir. Belgelerin imha şekli açısından evrak imha makineleri temelde iki gruba ayrılır.

 • a) Şerit kesim: Kâğıdı ince, şerit seklinde parçalara ayırır.
 • b) Konfeti kesim: Kâğıdı hem enine, hem de boyuna çok küçük parçalar halinde keserler.

Evrak imha makinelerinin kullanımında çalışma sistemleri (modeline bağlı değişmekle birlikte) hemen hemen aynıdır. Kağıtlar üstten makineye verilir. Otomatik olarak kağıdı alır veya bir düğmeye basılarak makine çalışır ve kesilen-parçalanan kâğıtlar makinenin içindeki torbada toplanır.

grey grey grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Ürünün taşıdığı hasar ve yaralanma riskleri:

 • Elektrik çarpması,
 • Enerji ile ilgili tehlikeler,
 • Yangın,
 • Isı ile ilgili tehlikeler,
 • Mekanik tehlikeler,
 • Radyasyon,
 • Kimyasal tehlikeler