Elektrikli Pişirme Cihazı (Elektrikli Ocak) – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1.GİRİŞ

Taşınabilir bir pişirme cihazı olan elektrikli ocaklar, çeşitli yiyeceklerin pişirilmesinde ve ısıtılmasında kullanılmakta olup gazlı ocaklara nazaran pratik, portatif bir alternatif olarak göze çarpmaktadır. Mutfaklarda pişirme imkânını artırmasının yanında mutfak haricinde herhangi bir kurulu pişirme vasıtası bulunmayan ortamlarda da kullanılabilmesi nedeniyle tercih edilmektedir.

Elektrikli ocaklar üzerine gerçekleştirilecek olan denetim projesi, “TS EN 60335-2-9 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için – Bölüm 2-9: Kızartıcılar, Izgaralar ve Benzeri Taşınabilir Pişirme Cihazları İçin Özel Kurallar” Standardı kapsamına giren beyan gerilimi 250V’ dan daha fazla olmayan, ev tipi amaçlar için ön görülen cihazları kapsamaktadır.

Öte yandan TS EN 60335-2-9 Standardının ve dolayısıyla ev tipi elektrikli ocaklar üzerine gerçekleştirilecek bu denetim projesinin kapsamı dışında olan cihazlar aşağıda listelenmiştir:

 • Gazlı ocaklar
 • Sabit fırınlar
 • Isıtma levhaları
 • Kızartma tavaları ve yağlı derin kızartıcıları
 • Ticarî ihtiyaçlar için amaçlanan cihazları
 • Korozitif veya patlayıcı bir ortam (toz, buhar veya gaz) gibi özel durumların ağırlıkta olduğu yerlerde kullanılmak üzere tasarımlanmış cihazlar

2. AMAÇ

Ev tipi elektrikli ocaklara yönelik piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Geniş kapsamlı bir ürün araştırması ile marka/model ve işlev bazında ürünler tespit edilerek piyasa taraması gerçekleştirilmesi,
 • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyeleri belirlenerek PGD faaliyetlerinde ve planlamasında kullanılacak istatistiki verilerin elde edilmesi,
 • Tüketicinin korunması amacıyla riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının durdurulması ve bertaraf edilmesinin sağlanması,
 • Riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına işlenmesi,
 • Firmalar arası haksız rekabetin önlenmesi,
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.

3. DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
 • Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB)
 • TS EN 60335-2-9 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için – Bölüm 2-9:Kızartıcılar, Izgaralar ve Benzeri Taşınabilir Pişirme Cihazları için Özel Kurallar Standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. ELEKTRİKLİ OCAKLAR HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Piyasada farklı model ve yapılarda olan elektrikli ocakların piyasada en yaygın kullanılan tipleri rezistif bir ısıtıcı elemanın kullanıldığı pişirme yüzeyine sahip olanlar ile endüksiyon ya da indüksiyon olarak adlandırılan modellerdir. İlk bahsedilen modelde elektrikli ocağın ısınan yüzeyi, üstündeki gıda konulan kabı ısıtarak pişirme eylemi gerçekleştirilir. Endüksiyon ocakları ise pişirme yüzeyinin hemen altında bulunan endüktif elemanlar içeren açık bir manyetik devredir. Üzerine metalik bir pişirme kabı(tencere, tava vs.) konulduğunda devre tamamlanır. Bunun sonucunda ocağın yüzeyi yerine direkt olarak pişirme kabı ısıtılır.

grey grey

5.ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 • Uygunsuz tasarım sonucunda, cihaz yüzeyinin aşırı ısınarak kullanıcılarda ciddi derecelerde yanık oluşturmasına sebebiyet vermesi ve yangın çıkarma tehlikesi
 • Temas edilebilir metalik bölümlerin elektrikli bölümlerden gerektiği şekilde izole edilememesi sonucunda elektrik çarpma tehlikesi
 • Kullanım sırasında ürün kablosunun aşırı ısınması sonucu yangın çıkarma tehlikesi
 • Cihaz yüzeyinin aşırı ısınması sonucunda cihazın belirli bölümlerinde erime meydana gelerek elektrikli bölümlerin erişilebilir hale gelmesi sonucunda elektrik çarpma tehlikesi