Kilis Asansör CE Belgesi

Kilis Asansör CE Belgesi

Asansör CE belgesi olan Kilis de firmalar, ürünlerinin kolayca ve güvenli bir şekilde piyasaya arz işlemlerini gerçekleştirirken ayrıca Avrupa pazarında kolayca giriş yapmasını ve serbestçe satılmasını sağlar. CE belgesi asansör imalatı ve montajı yapan firmalar için gerekli olan zorunlu bir belgedir. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve CE belgesi alınabilmesi için uygulanacak prosedürlerin belirtildiği Asansör Yönetmeliği kapsamında yapılan uygunluk değerlendirmelerime faaliyetleri sonucunda doğru montaj ve üretim sonucu asansör firmaları ürünlerine CE işaretini ilişitirebilirler.

Asansör üretimi ve montajı yapan Kilis de asansör firmaları ürünlerine CE markasını koyması yasal zorunluluktur. 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği baz alınarak gerekli işlemler yapılır. Asansör yönetmeliği insan ve yük asansörlerin gerekli güvenlik şartlarını karşılayıp karşılayamadığını belirler. Asansör yönetmeliğinin amacı; asansörler ve asansörlere ait asansör güvenlik aksamlarının karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşulları ile piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını belirlemektir.

CE Belgesi (Modül H1, Modül G, Modül B+E, Modül B+E, Modül B+F), Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve AB direktiflerine uygun olarak 2014/33/AB Yönetmeliğine göre Türk Akreditasyon Kurumu Türkak tarafından Türkiye’de akredite olan Onaylanmış kuruluşlar tarafından verilmektedir. Asansörler için uygunluk değerlendirmeleri sonucu CE belgesini sadece Bakanlığın onayladığı Onaylanmış Kuruluşlar tarafından alabilirsiniz. Türkiye’de bu hususta yetkinliği ve sayısı son derece az olan onaylanmış kuruluşların içinde, en iyi hizmeti vermeyi hedefleyen ve profesyonel çözümler sunan Onaylanmış Kuruluş firmalarından biri olan Femko Corporation, Kilis‘deki CE belgesi talepleri konusunda alanında uzman mühendisleri ile sizlere kesin ve çözüm odaklı çözümler sunmaktadır.

Kilis’deki Asansör firmaları, ilgili Yönetmelik ve standartlara uygun monte ettikleri asansörleri için oluşturmuş oldukları CE kriterlerine göre hazırlanmış teknik dosyaları ile Femko’ya başvururlar. Oluşturulan teknik dosyada asansörün tasarımı, çizimi, hesaplamaları, direktiflere uyumluluğu, güvenlik aksamlarının temel sağlık ve güvenlik şartlarını karşılayıp karşılayamadığı tespit edilir. Teknik dosyanın uygunluğu sonucu firmanın yapmış olduğu montaj sahada incelenir ve başka eksiklik olup olmadığı kontrol edilir. Tüm şartların sağlandığının gözlemlenmesi sonucu, asansör firmalarına belge düzenlenir.

Femko Corporation, Asansör CE Belgelendirme çalışmalarınız için profesyonel hizmetler sunan bir belgelendirme kuruluşudur. Soru ve talepleriniz için ücretsiz online 7/24 müşteri ilişkileri görüşme kanalımızdan veya aşağıdaki bulunan başvuru alanlarından bizlerle iletişim sağlayabilirsiniz.