Otomatik Sigortalar (W Otomatlar) – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Otomatik sigortalar, 50 Hz ila 60 Hz frekansta çalışmak üzere yapılan, beyan gerilimi 440 V’yi (fazlar arası), beyan akımı 125 A’yı ve beyan kesme kapasitesi 25kA’yı aşmayan, havada kesme yapan alternatif akım devre kesicileridir. Bu devre kesiciler ile binaların iç tesisatları ve benzeri uygulamaların aşırı akımlara karşı korunması için amaçlanmıştır. Devre kesiciler eğitimsiz kişilerce ve bakım gerektirmeden kullanılmak üzere tasarımlanmıştır.

II. AMAÇ

Bu çalışma; ülkemizde üretilerek ya da ithal olarak piyasaya arz edilen otomatik sigortaların tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gerekleri, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk ile insan, hayvan, bitki sağlığına ve çevreye zararlı olup olmadığının kontrolünün yanı sıra marka/model bazında ürünlerin tespiti, riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesini, riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına girilmesini, haksız rekabetin önlenmesi, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması için yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

III. DAYANAK

  1. 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
  2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
  3. Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) (LVD)
  4. TS 5018-1 EN 60898-1 Elektrik Yardımcı Donanımları-Devre Kesiciler-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Aşırı Akım Koruma Düzenleri Standardı kapsamında hazırlanmıştır.

IV. TEKNİK BİLGİLER

Otomatik sigortalar, bağlı bulunduğu elektrik devresini aşırı akım ve kısa devrelere karşı korurlar. Devrenin kolayca açılıp kapatılmasına imkân sağlarlar. Herhangi bir arıza durumunda devreyi açan cihaz, kol yukarı kaldırılarak devreye sokulur. E27 tipi sigorta gövdelerine vidalanması amaçlanan ve anma gerilimi 240 V’u ve anma akımı 25 A’i aşmayan ve 50 Hz frekanslı elektrikle beslenen ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazdır. Uygulamada kullanılan otomatik sigortalar L (B) ve G (C) tipi olmak üzere iki tipte üretilir. L tipi sigortalar aydınlatma ve priz tesislerinde kullanılırken, G tipi sigortalar ise motor koruma devrelerinde kullanılır. Bu nedenle G tipi otomatik sigortalar bu denetim kapsamı dışındadır.

grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

  1. Elektrik çarpması
  2. Isınmadan kaynaklanan yangın riski