Asansör Kapı Kilidi CE Belgesi

Asansör insanları katlar arasına taşımaya yarayan bir ulaşım aracıdır. Günümüzde insanları ve yükleri taşımak için büyük kolaylık sağlayan asansörler en önemli taşıma araçlarıdır. Asansörler can ve mal taşıdıkları için mutlaka en son güvenlik sistemleri ile donatılmışlardır. Bu güvenlik sistemlerinden biride asansör kapı kilidi’dir.

Asansör kapı kilidi asansörün kapısını kilitleyen sistemdir. Bu kilitleme asansör boşta ve hareket helinde kendini kilitlemektedir. Hareket halinde kilitlemesi insanların güvenliği için kendini kilitleyen bu sistem asansör arıza yapması ve havada kalması durumunda yetkililer tarafından açılabilir.

Asansör kapı kilitleri güvenlik aksamı olduğu için mutlaka kilitlerin imalatını yapan firmalar mutlaka kilitler için CE belgelendirmesi yapmak zorundadırlar. Asansör güvenlik aksamı olan kapı kilidi üretici firmalar tarafından asansör firmaları için üretilmektedir. İmalatçı firma asansör kapı kilidi sistemini Asansör yönetmeliğine göre üretmelidir.

Asansör yönetmeliği asansörler ve asansörlere ait asansör güvenlik aksamlarının karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşulları ile piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını belirler.

Asansör kapı kilidi CE belgesi almak için imalatçı firma asansör yönetmeliğinde belirtildiği gibi Onaylanmış kuruluşa başvurmalıdır. Onaylanmış kuruluşlarda imalatçı firmanın başvuru neticesinde asansör kapı kilidi için güvenlik testleri, dosya incelemeleri yaparak CE belgesi hizmeti vermektedir.

Femko Belgelendirme, 2014/33/AB asansör yönetmeliği kapsamında kapı kilidi imalatı yapan firmalar için CE belgesi hizmeti vermektedir.