Diş Fırçası Makinası – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Elektrikli diş fırçaları ağız ve diş sağlığı bakımında giderek yaygınlaşan bir kullanım alanına sahiptir. Ev ve benzeri yerlerde kullanılması amaçlanan elektrikli diş fırçaları besleme tiplerine göre pilli, elektrik beslemeli ve şarjlı olmak üzere 3’e ayrılırlar. Yapılan risk değerlendirmesi neticesinde elektrikli diş fırçaları üzerine yürütülen denetim projesi elektrikle beslenen ürünler ile şarjlı ürünler üzerine gerçekleştirilecektir.

TS EN 60335-2-52 Standardı kapsamına giren, ev ve benzeri yerlerde kullanılması amaçlanan elektrikli diş fırçaları üzerine hazırlanan bu denetim rehberi aşağıdaki ürünleri kapsamaz:

 • Yapılan değerlendirmede risk düzeyi düşük olarak belirlenen sadece pil ile çalışan ürünler
 • Tıbbî amaçlar için kullanılan cihazlar

2. AMAÇ

Elektrikli diş fırçalarına yönelik piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Geniş kapsamlı bir ürün araştırmasının yapılarak marka/model ve işlev bazında ürünlerin tespit edilerek piyasa taraması gerçekleştirilmesi
 • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyelerinin belirlenerek PGD faaliyetlerinde ve planlamasında kullanılacak istatistiki verilerin elde edilmesi
 • Tüketicinin korunması amacıyla riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının durdurulmasının sağlanması
 • Riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına alınması • Firmalar arası haksız rekabetin önlenmesi
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması sonucunda denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.

3. DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
 • Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB)
 • TS EN 60335-2-52 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2-52: Ağız Sağlığı Cihazları için Özel Kurallar Standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Piyasada farklı model ve yapılarda olan elektrikli diş fırçalarının piyasada en yaygın bulunan tipleri sadece pil ile çalışan modeller ve bir adaptöre sahip şarjlı modellerdir. Yukarıda belirtildiği üzere yapılan risk değerlendirmesi doğrultusunda pil ile çalışan modeller söz konusu denetim projesi kapsamına girmemektedir.

Elektrikli diş fırçaları genellikle değiştirilebilir bir başlığa sahip olup, başlık üzerinde yer alan fırça kılları dönerek temizlik sağlar. Bazı modeller tamamen su geçirmez olup, şarj yuvasına yerleştirildiğinde şarj yuvasından yayılan elektromanyetik enerji ile şarj olur.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 • Uygunsuz tasarım nedeniyle şarj sırasında ürünün ya da ürün kablosunun aşırı ısınması sonucu yangın çıkarma tehlikesi
 • Uygunsuz tasarım nedeniyle kullanım esnasında elektrik çarpma tehlikesi