Elektrikli Pişirme Cihazı (Tost Makinası) – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Tost makinaları, ev ve benzeri yerlerde ekmek vb. gibi çeşitli yiyeceklerin pişirilmesini sağlayan elektrikli cihazlardır. Söz konusu cihazların, ülkemizde yaygın olarak kullanılması ve taşıdığı riskler dolayısıyla bu ürünlere yönelik gerçekleştirilecek denetimler büyük önem arz etmektedir.

Tost makinalarına yönelik gerçekleştirilecek olan denetim projesi, “TS EN 60335-2-9 Güvenlik Kuralları –Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için – Bölüm 2-9: Kızartıcılar, Izgaralar ve Benzeri Taşınabilir Pişirme Cihazları için Özel Kurallar” Standardı kapsamına giren beyan gerilimi 250V’ dan daha fazla olmayan, ev tipi amaçlar için ön görülen cihazları kapsamaktadır.

II. AMAÇ

Bu çalışma; ülkemizde üretilerek ya da ithal edilerek piyasaya arz edilen tost makinalarının tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gerekleri, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk ile insan, hayvan, bitki sağlığına ve çevreye zararlı olup olmadığının kontrolü amacıyla yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

III. DAYANAK

  • 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
  • Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB)
  • Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2014/30/AB- (EMC)
  • TS EN 60335-1 “Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için Bölüm 1:Genel Kurallar” Standardına
  • TS EN 60335-2-9 “Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için – Bölüm 2-9:Kızartıcılar, Izgaralar ve Benzeri Taşınabilir Pişirme Cihazları İçin Özel Kurallar” Standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

IV. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Tost makinası, açılıp kapatılabilen alt ve üst pişirme plakaları, birbirine seri veya paralel bağlı rezistans grupları, açma kapama anahtarı, ısıyı kontrol eden termostat ve seri bir lambadan oluşmaktadır. Tost makinalarının ortalama gücü 700W-2200W arasında olup paslanmaz çelik gövde, çıkarılabilir plakalar, ısı ayarı ve güvenlik için kilitleme özellikleri bulunur.

grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

  • Uygunsuz tasarım sonucunda, cihaz yüzeyinin aşırı ısınarak kullanıcılarda ciddi derecelerde yanık oluşmasına sebebiyet vermesi ve yangın çıkarma tehlikesi
  • Temas edilebilir metalik bölümlerin elektrikli bölümlerden gerektiği şekilde izole edilememesi sonucunda elektrik çarpma tehlikesi
  • Kullanım sırasında ürün kablosunun aşırı ısınması sonucu yangın çıkarma tehlikesi
  • Cihaz yüzeyinin aşırı ısınması sonucunda cihazın belirli bölümlerinde erime meydana gelerek elektrikli bölümlerin erişilebilir hale gelmesi sonucunda elektrik çarpma tehlikesi