Boru Tesisatları Periyodik Kontrolü

Boru Tesisatları Periyodik Kontrolü

İş yerlerinde, fabrikalarda, tesislerde basınç altında çalışan boru tesisatları periyodik kontrolü yapılması insan sağlığı açısından önemlidir. Kontrollerin yapılmaması olumsuz etkiler yapabilir. Başınızın derde girmemesi ve üretim sürecinizin aksamaması, iş sağlığı ve iş güvenliğini sağlamak için periyodik kontrollerini yaptırınız.

Boru tesisatları periyodik kontrolü, basınç altında ve yüksek ısıda çalışan boru tesisatları belirli aralıkları kontrollerinin yapılması, yetkili kişi ve kurumlarca periyodik olarak kontrol edilmeleri yönetmeliğe göre yapılmalıdır.

Boru Tesisatları ile ilgili Periyodik Kontrol Yönetmeliği

6331 sayılı kanun gereğince “iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği”nin ek 3. bölümün “2.3 Tesisatlar” ile ilgili maddelerine tabiidir. Kaldırma iletme ekipmanları 2.3.1 – 2.3.2 – 2..3.3 ve 2.3.4 maddelerinde belirtilen kriterlere göre ve boru tesisatların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri “2.3 Tesisatlar” maddelerinde belirtilen tablo 3’deki “Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı” standartlarına göre bakım ve periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

Boru tesisatları TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1+A2, TS EN 12416-2+A1, TS EN 12845 standartlarına uygun olarak yapılmalıdır.

Femko’nun yeterli teknik teçhizat ve bilgi birikimine sahip mühendis kadrosu tarafından yapılan boru tesisatları kontrolleri, tesisatların neden olabileceği iş kazalarının azaltılmasına, önlenmesine ve iş güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Yapılan denetimler sonucunda boru tesisatının uygunluğuna yönelik kontrol raporu hazırlanır.