Makina CE Belgesi Veren Firmalar

Makina CE Belgesi Veren Firmalar

Makina, hareketli mil, dişli ve parçalardan oluşan ve bir araya getirildiğinde aldığı enerji ile hareket eden ve ettiren araca makina denir. İnsanların ve hayvanların hayatını kolaylaştırmak amacı ile üretilmişlerdir. Makinalar ayrıca ağır ve büyük işleri daha kolay hale getirirler.

Ağır işleri kolaylıkla yapan makinalar piyasaya arz edilemeden ve Avrupaya ihraç edilemeden bir çok aşamadan geçmektedir. Bunlardan biride CE belgesidir. CE belgesi makinalar için olmazsa olmaz bir belge veya belgelendirme işlemidir. CE belgesi alan üretici firmalar ürünlerini Avrupa ülkelerine ihraç edebilirler. CE işareti olan ürünler Avrupa ülkelerinde serbest dolaşım hakkına sahip olduğu gibi Türkiye pazarında da satışı için yasal zorunluluktur.

Makina üreten firmalar CE belgesi alabilmeleri için mutlaka Onaylanmış kuruluşlara başvurmalıdırlar. CE belgesi veren firmalar alanında uzman makina mühendisleri barındırmaktadır. Onaylanmış kuruluşlar makina CE belgesi konusunda “2006/42/AT Makina emniyet yönetmeliği”ne uyarak CE belgesi hizmeti vermektedir. Bu yönetmelikte belirtilen standartlara göre gerekli incelemeler yapılarak CE belgesi verilir.

“Makina Emniyet Yönetmeliği Amacı; makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları ile takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri düzenlemektir.”

Femko belgelendirme, bünyesinde barındırdığı mühendisler ile makina üreten firmalar CE belgesi hizmeti vermektedir. Femko, 2006/42/AT Makina emniyet yönetmeliğine göre AT Tip incelemesi, Makina güvenlik testleri ve teknik dosya incelemesi gibi işlemler yapılmaktadır.