Oyuncak EAC Belgesi

Oyuncak EAC Belgesi

Oyuncak çocukları eğlendirme, eğlenceli dakikalar geçirmek ve kişisel gelişimlerine yardımcı olmak için üretilen araçlardır. Aileler ve eğitim kurumları çocukların yaşına göre oyuncaklar ile eğitmelerini sağlamak için oyuncaklara yönelmektedirler. Oyuncaklar genel olarak plastik gibi bazı kimyasal maddeler kullanılarak tasarlanmaktadır. Bunların zararlı ve zararlı olmayan çeşitleri bulunmaktadır. Bunları ayırt etmek için ürünlere kalite işareti iliştirilir. Avrupa da bu işaret CE işaretidir. Rusya ve bölgedeki ülkelerde ise bu EAC işaretidir. EAC işareti alabilmek için ilgili teknik regülasyonlara mutlaka uyulmalıdır.

Oyuncaklar için hazırlanan teknik düzenleme TR CU 0082011 kodlu teknik reglament’tir. Bu teknik düzenleme Belarus Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu’ndaki Birleşik İlkeler ve teknik düzenleme kuralları anlaşması uyarınca geliştirilmiştir. Oyuncak imalatçı tüm firmalar EAC sistemi kapsamında üye olan ülke pazarlarına ürünlerini arz edebilmeleri için bu teknik düzenlemeye uymak zorundadırlar.

TR CU 0082011 Teknik Düzenlemesi

Bu teknik düzenlemenin temel amacı çocukları zararlı ve çocukların sağlığını, gelişimini etkileyecek oyuncakların EAC sitemi kapsamında üye ülkelerde pazarlanmasını engellemek amacıyla düzenlemiştir.

Oyuncaklar, amaçlandığı şekilde kullanılması, çocukların ve bakıcılarının yaşamı ve sağlığı için tehlike oluşturmayacak ve risk olmamasını sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve imalatı yapılmalıdır.

EAC sistemi kapsamında bulunan ülkelerin piyasalarına üretilen oyuncakların sürülmesinden önce gerekli teknik düzenlemenin uygun olup olmadığı kontrol edilir. Bu uygunluğu sağlamak için de mutlaka akredite muayene kuruluşlarına başvurulmalıdır.

TR CU 0082011 Sertifikası

Onaylanmış kuruluş imalatçı firma tarafından verilen test ve numune örneklerini inceler laboratuvarında test ederek uygunluğunu kontrol eder.  Gerekli testler ışığında uygunluğu kontrol edilen ve onay alan ürünler için firmaya EAC belgesi verilir. Hazırlanan EAC sertifikası için TR CU 0082011 teknik regülasyonuna göre hareket eden onaylanmış kuruluş gerekli belgeyi firma sahibine veya yetkilisine verir.

TR CU 0082011 Teknik Düzenlemesinin geçerlilik süresi 5 yıla kadardır. Her ürün için ayrı ayrı alınan sertifika ile firmalar ürünleri için 5 yıllık sertifikayı almış olur. Böylelikle imalatçı firmalar bu belgelendirme ile ürünlerini Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Belarus, Ermenistan ülkelerinde ürünlerini piyasaya arz edebilirler.

Femko belgelendirme, TR CU 0082011 teknik düzenlemesi ve EAC sistemi kapsamında oyuncaklar için hazırlanan belgelendirme işlemi için firmalara profesyonel hizmetler sunmaktadır.