İnsan Asansörü Periyodik Kontrol

Asansör insanları içine alabilecek bir kabini olan, dikey veya yatay olarak kılavuz raylar arasında belirli duraklara insanları taşıyan araca asansör denir. İnsanları yüksek yerlere çıkarıp indiren, elektrikle işleyen araçtır. Asansör insanları alçak veya yüksek yerlere dikine indirip çıkarmaya yarayan ve bir platform kabinden oluşan makine düzeneğidir.

İnsan asansörü periyodik kontrol; bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak asansör teknolojileri de ihtiyaçlar doğrultusunda gelişme göstermekte, kullanıcılara hız ve konfor sunmaktadır. Asansörlerin insan sağlığına, can ve mal güvenliğine zarar vermeden kullanılabilmesi için; mevzuatına uygun olarak monte edilmesi, etiketlenmesi, uygunluğunun belgelendirilmesi, bakımlarının ve yıllık kontrollerinin zamanında ve doğru olarak yapılması gerekmektedir.

İnsan Asansörü İle İlgili Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Femko, 2014/33/AB Asansör periyodik kontrol yönetmeliği dikkate alınarak insanların taşınmasında kullanılan asansörler ve bunlara ait EK4 kapsamında ifade edilen güvenlik komponentlerinin piyasaya sunulmadan önce karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik şartlarını belirlenmesi gerekmektedir.

İnsan Asansörü Periyodik Kontrol Formu

Asansörün kimlik numarası, durak sayısı, kapasitesi (kg), asansör tipi (hidrolik mi? – elektrikli mi?), tescil – montaj tarihi, tescil nosu, son bakım tarihi gibi bilgiler gerekmektedir. İnsan asansörü periyodik kontrol firmasının adı, yetkili adı soyası, TSE hizmet yeterlilik belgesi numarası, adresi, telefonu, E-postası gibi önemli bilgiler kontrol formunda yer almalıdır.

İnsan Asansörü Periyodik Kontrol Süresi

İnsan asansörü periyodik kontrolİş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğince kaldırma iletme makinalarının ve basınçlı kapların muayene periyodları standartları aksi belirtilmediği sürece yılda en az bir defa periyodik kontrolü yapılmalıdır.