Yük Asansörü Periyodik Kontrol

Yük Asansörü Periyodik Kontrol

Yük asansörleri dikey olarak ulaşım sağlayabilen bir araç ve ekipman birleşiminden meydana gelen ve genellikle elektrik motorları veya hidrolik pompalar vasıtası ile çekme ve kaldırma işleri yapan makinaya yük asansörü denir.

Yük asansörleri dünyada bir çok ülkede binalar için yasal bir zorunluluk halinde ve kanun koyucu tarafından belirli standartlara göre projelendirilmesi ve yapılandırılması gerekmektedir. Asansörler yüksek ve sık katlı yapılarda bulundukları gibi, tren istasyonlarında, gemilerde, tiyatro ve sahnelerde, uçaklarda ve fabrikalar içinde kullanılan yüksek teknolojili ve bilgisayar destekli makineler haline gelmiş durumdadırlar.

Yük Asansörü Çeşitleri

  • Makaslı yük asansörleri: seyir mesafesi az, kaldırma kapasitesinin fazla olduğu durumlarda kullanılır.
  • Halatlı yük asansörleri: Seyir mesafesinin on metre ile otuz metre arasında olduğu yüksekliklerde kullanılır. Ortalama 10000 kg ya kadar yük taşıyabilirler.
  • Pistonlu yük asansörleri: seyir mesafesinin 1m ile 9 m arasında olduğu yüksekliklerde kullanılır ve 2000 kg a kadar yük taşıyabilirler.
  • Rampalı yük asansörleri: alandan tasarruf sağlayan dış mekanda da kullanılabilen bir asansör çeşididir.

Yük Asansörü İle İlgili Periyodik Kontrol Yönetmeliği

24 Haziran 2015 tarihinde 29396 sayılı resmi gazetede yayınlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereğince asansörlerin yıllık periyodik kontrolleri A tipi akredite muayene kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi zorunludur. Belediyelerin sorumluluğu, kendi sınırları dâhilindeki asansörlerin periyodik kontrollerinin her yıl düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için bir A tipi akredite muayene kuruluşunu yetkilendirmek ve Yük asansörü periyodik kontrol lerinin gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Bu uygulamalar tamamen kent sakinlerinin can ve mal güvenliğini sağlamak amacı ile hayata geçirilmiş ve yasal yönetmeliklerle zorunlu kılınmıştır.

Periyodik Kontrol Süresi

Yük Asansörünün, İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğince kaldırma iletme makinalarının ve basınçlı kapların muayene periyodları standartları aksi belirtilmediği sürece yılda en az bir defa periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Periyodik Kontrol Formu

Yük asansörlerinin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak gerekmektedir. Yük asansörlerinin periyodik kontrol formu na Femko dan ulaşabilirsiniz.