Cephe Asansörü Periyodik Muayene

Cephe asansörleri inşaat yüksek katlı inşaatlarda ve yapılmış binalarda kullanılmaktadırlar. Yük taşıma, insan taşıma ve dış cephe temizlik işlerinde kullanılmaktadırlar. Cephe asansörleri hem iş kazalarını sıfıra indirir hem de inşaat yapım süresini kısaltır. Ayrıca tadilatta olan yüksek katlı binalarda da kullanılmaktadırlar.

Cephe Asansörü Periyodik Muayene Raporu

Cephe asansörü periyodik muayene raporu, iş yerinizdeki iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik ile ilgili şartları belirtmektedir. Cephe asansörü güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik muayenelerinin yapmaya yetkili kişiler tarafından muayenesi tekrar yapılmalıdır. Cephe asansörünün doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge ve rapor düzenlenir.

Cephe Asansörü İle İlgili Periyodik Muayene Yönetmeliği

2014/33/AB Asansör Yönetmeliği dikkate alınmalıdır. Asansör Yönetmeliğinin maksadı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörler ve bunlara ait EK4 kapsamında ifade edilen güvenlik komponentlerinin piyasaya sunulmadan önce karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektir.

Cephe Asansörü Avantajları

  • Hızlı ve kolay yük ve personel taşıma imkanı
  • Uygun ve geniş fiyat yelpazesi
  • Geniş kabinler ve ağır yük taşıma kapasitesi
  • Güvenliğiniz için emniyetli fren tertibatı
  • Uzun ömürlü parça garantisi
  • Aşırı yük kontrolü gibi pek çok özellik vardır.

Femko bünyesindeki kaldırma ve iletme makinalarının, cephe asansörlerinin periyodik test ve muayenelerini yapan kişilerin bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenirlilik açısından muayene ettikleri ekipmanın tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasına ve muayeneyi yapan kuruluşların akredite olmasına dikkat ediniz.