Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan (Su Pompaları) – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1.GİRİŞ

Bakanlığımız TS EN 60335 standart serisi kapsamında ele alınan Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan elektrikli su pompalarına yönelik çeşitli denetimler gerçekleştirmektedir.

Bu kapsamda TS EN 60335-2-41 kapsamına giren ,tamamı ya da bir bölümü su içerisinde çalışan ,dalgıç ve drenaj pompalarına yönelik hazırlanan denetim rehberinin yanı sıra TS EN 60335-2-51 kapsamına giren dolaşım pompalarına yönelik denetim rehberi hazırlanmıştır.

Dalgıç ve drenaj pompaları gibi tamamen ya da kısmen su içerisinde çalışmayan, su üstünde çalışan, bununla birlikte TS EN 60335-2-41 Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için -Bölüm 2-41: Pompalar için özel kurallar standardı kapsamına dahil olan, ev ve benzeri yerlerde kullanılan sıcaklığı 90°C’u aşmayan sıvılar için kullanılan, beyan gerilimi, tek fazlı cihazlarda 250 volttan, diğer cihazlarda 480 volttan yüksek olmayan elektrikli pompaların denetim projesinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Normal olarak evlerde kullanılması amaçlanmayan, ancak bununla birlikte, atölyelerde, küçük sanayi ve çiftliklerde kalifiye olmayan personel tarafından kullanılması öngörülen cihazlar gibi toplum için tehlike kaynağı olabilen cihazlar bu standardın kapsamındadır.

Bu kapsamında gerçekleştirilecek denetim projesi kapsamına dahil olmayan ürünler aşağıda listelenmiştir:

 • Yanıcı sıvılar için pompalar,
 • Isıtma ve servis suyu tesisatları için sabit sirkülasyon pompaları (IEC 60335-2-51)
 • Özellikle endüstriyel amaçlar için tasarımlanmış pompalara,
 • Korozitif veya patlayıcı (toz, buhar veya gaz) ortamların bulunması gibi özel şartların hüküm sürdüğü yerlerde kullanılması amaçlanan cihazlar,
 • Elektrolitik tipi klorlayıcılarla donatılmış pompalara uygulanmaz.

2. AMAÇ

Ev ve benzeri yerlerde kullanılan pompalara yönelik piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Geniş kapsamlı bir ürün araştırmasının yapılarak marka/model ve işlev bazında ürünlerin tespit edilerek piyasa taraması gerçekleştirilmesi
 • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyelerinin belirlenerek PGD faaliyetlerinde ve planlamasında kullanılacak istatistiki verilerin elde edilmesi
 • Tüketicinin korunması amacıyla riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesinin sağlanması
 • Riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına alınması.
 • Firmalar arası haksız rekabetin önlenmesi,
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.

3. DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
 • Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik 2006/95/AT (LVD)
 • TS EN 60335-2-41 Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için -Bölüm 2-41: Pompalar için özel kurallar dayanılarak hazırlanmıştır.

4. EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN SU POMPALARI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Bir akışkanı bir bölgeden başka bir bölgeye sevk eden sistemler pompa olarak adlandırılır. Elektrikli su pompaları elektrik motoru ile pompanın fonksiyonun icrası ile ilgili mekanik aksamları içerir. Pompalar üzerine yapılan denetim çalışmalarında öncelikle söz konusu ürünün I.GİRİŞ bölümünde açıklanan kapsama girip girmediği hususuna dikkat edilmeli, bu konunun netleşmesi için pompanın talimatları, kullanma kılavuzu incelenmeli ve gerektiği takdirde Ürünün AT Uygunluk Beyanına erişilmelidir.

grey

5.ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 • Gerilimli bölümlerin erişilebilirliğinin yeterli önlemlerle engellenememesi sonucunda elektrik çarpma tehlikesi
 • Cihazın gerilimli bölümlerinin izolasyonunun yeterli kalitede olmaması sebebiyle belirli bir kullanımın ardından izolasyonun bozulması sonucunda elektrik çarpma tehlikesi
 • Cihaz fişinin ya da ürün kablosunun uygunsuz olması sonucu elektrik çarpma ya da yangın tehlikesi
 • Cihazlardaki olası bir takım uygunsuzlukların cihazın kullanıcılarına ve çevresindekilere mekanik tehlikeler barındırması