Çöp Kamyonu CE Belgesi Belgelendirme – Ek4

Çöp Kamyonu CE Belgesi Belgelendirme – Ek4

Çöp kamyonu kamyon tipinde olan ve kasası yüksek sıkıştırma özelliğine sahip kamyon tipidir. Çöp kamyonu adından da anlaşılacağı gibi çöpleri toplayan bir araçtır. Tonlarca ağırlıktaki çöpü sıkıştıran çöp kamyonu sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinde kullanılan farklı çeşitlerde bulunan araçtır.

Standart olarak üretilen çöp kamyonları istenildiği takdirde farklı özelliklerde de üretilebilir. CE Belgesine sahip firmalar çöp kamyonu üretimi yapabildiği gibi üretimi yapılan bu araçlar için 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamında değerlendirilirler. Bu araçlar CE belgesi sahibidir. 2006/42/AT Makine emniyet yönetmeliğine göre üretilen bu araçlara CE işareti konulur.

Makine Emniyet Yönetmeliğinin Amacımakinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları ile takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri düzenlemektir.

Çöp kamyonu araçlarının CE belgesi alabilmesi için kendilerini onaylatmış kuruluşlara onaylatmaları gerekir. Çöp kamyonları EK-4 kapsamında olduğu için CE belgesi için onaylanmış kuruluşlara başvurmaları zorunludur. Femko olarak EK-4 kapsamı dışındaki çöp kamyonlarında yapılan incelemeler sonuncu uygun görülmesi halinde 3. taraf olarak uygunluk onayı CE belgesi verilir.