Süt Sağım Makinası – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Bu çalışma, beyan gerilimi bir fazlı cihazlar için 250 Volttan ve diğer cihazlar için 480 Volttan daha yüksek olmayan, inek ve benzeri çiftlik hayvanlarının sütlerinin sağılması için tasarımlanan, açık ve kapalı ahırlarda kullanılan süt sağım makinalarının güvenliğini kapsar.

2. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının yaygın olması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları ve risklim ürün grubunda bulunmaları nedeniyle piyasada yer alan ürünlerin ilgili Yönetmelik/Standartlar kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya sadece güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY)
 • 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMU)
 • TS EN 60335-2-70 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için – Bölüm 2-70: Süt Sağım Makinaları için Özel Kurallar

Yönetmeliklerine ve Standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. SÜT SAĞIM MAKİNASI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Süt sağım makinaları genellikle vakum pompası ve motoru, vakum hortumları, pulsatör, sağım başlıkları ve sütün toplandığı güğümler gibi kısımlardan oluşan makinalardır. Süt sağım makinalarının çalışma şekli elektrik motoru yardımıyla çalışan vakum pompasının, pulsatör yardımıyla sütün dışarı alınması ve istenilen yere iletilmesi şeklindedir.

Süt Sağım Makinası Çeşitleri:

 • Kovalı süt sağım makinaları
 • Güğümlü süt sağım makinaları
 • Borulu süt sağım makinaları
 • Kontrol kaplı süt sağım makinaları
 • Bağımsız hava ve süt taşıma sistemli süt sağım makinaları

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Mekanik Tehlikeler:

 • Besleme bağlantısı ve bükülgen dış kordon tehlikesi
 • Işıma tehlikesi

Elektriksel Tehlikeler:

 • Nemden dolayı olan tehlikeler
 • Yalıtımdan dolayı kaçak akım tehlikesi
 • Gerilimli bölgelere ulaşımdan dolayı elektrik çarpma tehlikesi