Yem Karma Makinası – CE Belgesi

Yem Karma Makinası – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Yem karma makinası, bir sürücü tarafından kullanılan, silâj ve/veya diğer hayvan yemlerinin karıştırılması, doğranması (kıyılması) ve dağıtılması gibi işlevlerden iki veya daha fazlasının kombinasyonuna sahip asılır, yarı asılır, çekilir ve kendi yürür (kendinden tahrikli) makinalardır. Hayvanlara yedirilen yemin besleyicilik, teknik ve ekonomik açıdan üstünlük sağlaması için, saman, küspe gibi yemleri ve özel geliştirilmiş açılı helezon bıçakları ile yonca, sap vb. lifli yem maddelerinin yeme dâhil edilebilecek kadar parçalanmasını sağlayarak, kaliteli ve homojen bir karışım elde etmek amacıyla kullanılır. Tarım sektöründe yaygın olarak kullanılmakta olup, bir operatör ya da traktör sürücüsü tarafından kullanılmaktadır.,

grey

II. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik/yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya sadece güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır.

III. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY) • TS EN 703+A1 Tarım Alet ve Makinaları – Silâj Yükleme, Karıştırma ve/veya Doğrama ve Dağıtma Makinaları – Güvenlik
 • TS 8604 Hayvan Yemleri – Karma Yemler – Üretim, Depolama ve Taşıma Kuralları
 • TS EN ISO 13857 Makinalarda Güvenlik – Kol ve Bacakların Erişebileceği Bölgelerde Tehlikenin Önlenmesi için Güvenlik Mesafeleri
 • TS EN 12100:2010 Makine Emniyeti – Tasarım İçin Genel Prensipler – Risk Değerlendirme ve Risk Azaltma Yönetmelik ve Standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

IV. YEM KARMA MAKİNASI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Yem karma makinası, evcil hayvanların besin maddeleri ihtiyaçlarını karşılamak ve uygun verim alabilmek için muhtelif yem ve katkı maddelerinin belirli oranlarda katılması ve homojen bir şekilde karıştırılmasını sağlayan makinadır. Hayvanlara yedirilen yemin besleyicilik, teknik ve ekonomik açıdan üstünlük sağlaması için, saman, küspe gibi yemleri ve özel geliştirilmiş açılı helezon bıçakları ile yonca, sap vb. lifli yem maddelerinin yeme dâhil edilebilecek kadar parçalanmasını sağlayarak kaliteli ve homojen bir karışım elde etmek amacıyla kullanılır.

Karma yem üretiminde kullanılan karıştırıcılar (yatay, dikey, silindir) yem hammaddelerinin ve ön karışımların homojen bir şekilde karışmalarını sağlayacak özellikte olmalıdır. Karıştırıcılar, yoğurucu veya parçalayıcı özellikte olmamalıdır. Melas katılacak karma yem, melasiyere verilmeden önce karıştırılmış olmalıdır.

Karıştırma, bileşenlerinin boyutunu küçültmeksizin iki veya daha fazla farklı malzemeyi karıştırma işlemi.

Doğrama (kıyma), bir malzemeyi oluşturan elemanların boyutunu keserek küçültme veya blok hâline getirilmiş veya karmaşık bir hâldeki malzemeyi parçalama işlemi.

Kesme ve yükleme donanımları, yükleme kolu ile malzemeyi toplama (yani kesme) ve makinaya yükleme için gerekli olan döner kesiciler, bıçaklar, dişler vb. gibi donanımlardan oluşan elemanlar takımı.

grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 • Kesme ve yükleme donanımlarını harekete geçirme ve alçaltma kumandaları ile yükleme kapısını harekete geçirme kumandası tut çalıştır tipi olmamasından kaynaklanan riskler
 • Hareketli parçalarla temas ve kişilerin karıştırma bölümünden içeriye veya dışarıya düşmesi riski
 • Basınçlı hortumlar, borular ve elemanların çalışma sırasında kopması halinde içindeki sıvı ile operatöre zarar verme tehlikesi
 • Operatör mahallinin konumu ve tasarımı, operatörün makinayı doğrudan veya dolaylı çalıştırması ve makinanın iş sahasını görmesi için yeterli görüş açısının olmamasından kaynaklanan tehlikeler
 • Sabit yükseklikteki çekme halkasına takılacak şekilde tasarımlanan çekme kancalı römorklar veya makinaların, yüksekliği ayarlanabilen destekleme düzeneği veya kriko ile donatılmamasından kaynaklanan tehlikeler
 • Makinalar çalıştırılırken ana gürültü kaynaklarından doğan gürültü tehlikeleri
 • Çalışma derinliğinin değiştirildiği sırada doğabilecek tehlikeler
 • Üst mahfaza, engeller ve makinanın mahfazasında kullanılan parçaların zayıflığından kaynaklanan tehlikeler