Hilti (Kırıcı – Delici) Makinaları – CE Belgesi

Hilti (Kırıcı – Delici) Makinaları – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Bu çalışma; Tek fazlı a.a. veya d.a. aletler için en fazla 250 V ve üç fazlı aletler için en fazla 440 V beyan gerilimi olan, elle tutulan, motorla çalışan veya manyetik olarak sürülen elektrikli aletlerin güvenliği ile ilgili özellikleri kapsar.

II. AMAÇ

 • Piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır.

III. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY)
 • 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (LVD Testi)
 • 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC Testi)
 • 2000/14/AT Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik
 • TS EN 60745-1 Elle Tutulan, Motorla Çalışan Elektrikli Aletler – Bölüm 1- Genel Kurallar
 • TS EN 60745-2-6 Elle Tutulan Motorla Çalışan Elektrikli Aletler – Güvenlik – Bölüm 2-6:Çekiçler için Özel Kurallar

Yönetmeliklerine ve Standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

IV. HİLTİ (KIRICI – DELİCİ) MAKİNALARI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Hilti (kırıcı – delici) gelişmiş bir matkap çeşididir. Dayanıklı ve güçlü kırıcı delici matkaplar, profesyonel kırıcı deliciler ve başka matkap çeşitleri bu kategoride yer almaktadır. Kablolu ya da şarjlı modelleri bulunmaktadır. Belirli bir güç ve sıklıkta darbe üreterek kırıcı olarak kullanılırlar. Hiltilerde yapılan işin durumuna göre özel elmas uçlar kullanılır. Hilti, ağırlıklı olarak inşaat işlerinde kullanılır.

grey grey grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

1. Mekanik Tehlikeler:

 • Kırıcı aletten dolayı olan tehlikeler
 • Titreşim tehlikesi

2. Elektriksel Tehlikeler:

 • Aletlerin normal kullanımı ve öngörülebilen hatalı kullanımı sırasında herkesin karşılaştığı, elle tutulan aletlerden kaynaklanan yaygın tehlikeler
 • Nemden dolayı olan tehlikeler
 • Yalıtımdan dolayı oluşacak kaçak akım tehlikesi
 • Güç kablosunun kesilme ihtimalinden doğacak elektrik çarpma tehlikesi

3. Gürültü tehlikesi

 • Yüksek Lwa gibi gürültü emisyon değerleri