Konut Dışı – Açık Alan Isıtıcılar – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında ihtiyacınız olan her türlü test, deney ve belgelendirme çalışmaları için, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle; Modül B: Ab Tip İncelemesi – Üretim Tipi, Modül C2: Üretimin Dâhilî Kontrolü Ve Ürünün Rastgele Aralıklarla Denetimli Muayenesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül D: Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül E- Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül F: Ürün Doğrulamayı Esas Alan Tipe Uygunluk, Modül G: Birim Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk, Teknik Dosya Denetimleri ve Gaz Yakan Cihazlar CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1.GİRİŞ

Özellikle kapalı alanlarda sigara içilmesini yasaklayan kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte kafe, restoran ve hotel gibi müşterisini açık alanda (ya da dış mekânda) ağırlayan işletmeler Soğuk kış günlerinde ciddi ciro kayıpları ile karşılaşmış ve acil olarak açık alanda ısıtma ile ilgili çözüm arayışlarına girmişlerdir. Dış mekân ısıtıcı sektöründe ise bu kanun ile beraber ciddi bir pazar artışı olmuştur. O zamana kadar fabrika veya sanayi tesisi ısıtmasında kullanılan açık alan ısıtıcıları dahi artık kafe ve restoranların dış mekânlarında yerini almaya başlamıştır.

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında üretilerek piyasaya arz edilmiş gaz yakıt türleri ile çalışan, konut dışı – açık alan ısıtıcılarının kurulum, ayar, kullanım, bakım, enerjinin rasyonel kullanımı ve işaretlenmesi ile ilgili teknik düzenlemesinde yer alan temel güvenlik gereklerinin sağlanıp sağlanmadığının tespiti amacı ile gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerinde kullanılmak üzere denetim personeline yardımcı doküman olarak hazırlanmıştır.

Rehberde ürünler için oluşturulan kontrol listelerinde, Avrupa Standardizasyon Kuruluşları (CEN, CENELEC ve ETSI) tarafından kabul edilen, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Standardizasyon Kuruluşları’nın üzerinde uzlaştıkları rehber ilkelere uygun olarak üye devletlere danışıldıktan sonra Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeyi takiben hazırlanan ve ilgili ürünün tasarım ve üretim aşamasında kullanıldığında ilgili teknik mevzuatında öngörülen temel güvenlik gereklerini sağladığı varsayımını oluşturan Uyumlaştırılmış Avrupa Standartları referans olarak alınmıştır. Uyumlaştırılmış standartlar mecburi olmamakla birlikte üreticiler, Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik’te belirtilen temel güvenlik gerekliliklerini sağlayarak ürünlerini piyasaya arz ettiklerini ispatlamak durumundadırlar. Bu çerçevede, söz konusu denetimlerin üretici beyanından yola çıkarak gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.

Bu denetim rehberinde yer alan metinler yasal bir dayanak olarak kullanılamaz.

2.AMAÇ

Gazla çalışan konut dışı ısıtıcılara yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimi ile;

 • Ürünlerin kullanımlarının gittikçe yaygınlaşması ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle piyasada yer alan ürünlerin 2009/142/AT yönetmeliğine göre denetimlerin yapılması, yönetmelik kapsamında uygunluk seviyelerini tespit edilmesi,
 • Standartlara uygun ürünlerin piyasaya sürülmesini sağlayarak büyük risk taşıyan güvensiz ürünlerin tüketiciye ulaşmasını önlenmesi ve çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Piyasada satılan ürünlerin uygunluklarının sağlanarak haksız rekabetin önlenmesi,
 • Üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması,
 • Geniş kapsamlı tarama yapılarak marka/model bazında ürünlerin tespit edilmesi hedeflenmektedir.

3. DAYANAK

Gaz yakan cihazların piyasa gözetimi ve denetimi, Bakanlığımıza 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile verilen yetki çerçevesinde;

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 • Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
 • 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Gazlı şömine cinsi ürünlerin piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerinde denetim elemanlarına yardımcı olması için hazırlanan bu rehber doküman, aşağıda verilen standartlardan faydalanılarak hazırlanmıştır.

 • TS EN 419-1 Isıtıcılar-Gaz Yakan-Parlak Radyant- Tavana asılan-Konut dışı mahallerde kullanılan
 • TS EN 416-1 Isıtıcılar-Gaz Yakan-Radyant Borulu-Konut dışı kullanımlar için-Tek brülörlü-Tavana asılan
 • TS EN 1020 “Hava ısıtıcıları- Cebri konveksiyonlu- Gaz yakan konut dışı kullanımda mahal ısıtmak için- Yanma havası temini ve/veya yanma ürünlerinin iletilmesine yardımcı olan fan ihtiva eden net ısı yükü 300 kw’ı aşmayan”
 • TS EN 14543 Belirli amaca yönelik LPG cihazları için özellikler-Şemsiye tipi teras ısıtıcıları
 • TS EN 1596 Hava ısıtıcıları – LPG kullanan – Cebri konveksiyonlu – Doğrudan ateşlemeli – Hareketli ve taşınabilir – Konut dışı kullanım için
 • TS EN 521 Belirli amaca yönelik LPG’ı cihazları için özellikler – Sıvılaştırılmış petrol gazlarını buhar basıncında kullanan taşınabilir cihazlar

4. GAZLA ÇALIŞAN KONUT DIŞI – AÇIK ALAN ISITICILARI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Çalışma prensiplerine göre konut dışı – açık alan ısıtıcıları tipleri:

4.1) Tüplü (Palmiye Soba, Mantar Soba, Şemsiye Soba) -Lpg Kullanan Isıtıcılar

Kapalı alanlarda sigara yasağı bu tip ısıtıcılara olan talebi artırmış ve yoğun olarak kullanılmasına yol açmıştır. Farklı markalara ait bu ısıtıcıları, LPG dağıtım kuruluşları da müşterilerine temin edebilmektedir. Bu ürünleri dönemsel olarak veya açık alan organizasyonlarda kullanmak isteyen işletme ve kuruluşlara kiralık olarak hizmete sunan firmalar da yaygındır.

grey

4.2 Borulu Radyant Isıtıcılar

Sigara yasağına kadar sadece endüstriyel uygulamalarda (fabrika, kümes, tersane vb.) kullanılan bu ısıtıcılar şimdilerde kafe ve restoranlarda da uygulanmaya başlanmıştır.

65-104 mm çaplı çelik borulardan üretilirler. Bir uçtan yakılan gaz diğer uçtaki fan yardımı ile çekilmekte ve yanma ürünleri dışarı atılmaktadır.

grey

4.3 Parlak Radyant Isıtıcılar

Açık yanma odalı radyant ısıtıcılar tam ön karışımlı gaz yakıtlı bir enjektör brülörü tarafından direkt (doğrudan) ısıtılmaktadır. Gaz/hava- karışımı bir seramik plakanın yüzeyinde yanmaktadır. Yanma seramik plakanın deliklerinin üzerinde ve içinde kısa alev uzunluğu ile gerçekleşmektedir. Yüzey sıcaklığı yaklaşık 850-900°C olmaktadır. Seramik 0,8 ile 3mm arasındaki dalga boyu bölgesinde infrared ışınım neşretmektedir. Seramik yüzeyi bu dalga boyu bölgesinde görünür şekilde kızararak ışınım neşrettiği için bu ısıtıcıya parlak radyant ısıtıcı da denilmektedir.

grey

4.4) Taşınabilir (Mobil ) Radyant Isıtıcılar

Açık mekânlarda, ısıtması olmayan çalışma alanlarında, caddelerde yapılan çalışmalarda kullanılabilen portatif cihazlardır. Doğrudan insanları ve yönlendirildiği cisimleri ısıtır. Diğer bir kullanım alanı da inşaatlarda yeni sıva yapılan, ıslak duvarların, nemli ortamların kurutulmasıdır.

grey

4.5) Sıcak Hava Üreteçleri

Sıcak hava cihazları doğalgaz veya LPG / propan yakabilen, endirekt ateşlemeli, duvara veya tavana asılabilen, atmosferik brülörlü ısıtıcılardır. Yanma gazlarını kısa mesafeden eksoz yoluyla dışarı atar, yanma havasını ise içeriden ya da dışarıdan alabilir. Sabit olanlarda baca bağlantısı vardır. Fabrikalar, imalathaneler, atölyeler, fuar alanları, spor salonları, eğlence ve düğün salonları, toplantı salonları, restoranlar, mağazalar, oto servisleri, ibadethaneler, tavuk çiftlikleri, hangarlar, depolar ve benzeri yerler ısıtıcıların tipik kullanım alanlarıdır.

grey

4.6) Taşınabilir Hava Isıtıcıları

İnşaat alanlarında beton, sıva, alçı ve boyaların kurutulmasında kullanılan bu ürünler iyi havalandırılabilen küçük ve orta boyuttaki mekânların ve atölyelerin, seraların, spor alanları, eğitim merkezleri ve toplantı salonları, soyunma ve vestiyer gibi mekânların ısıtılmasında kullanılmaktadır.

grey

5. TAŞIDIKLARI BAŞLICA RİSKLER

Konut dışı kullanılmak üzere tasarımlanmış sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve doğal gaz yakan ithal ve yerli ısıtıcılarda başlıca;

 • Gaz sızıntısı,
 • Yanmamış gazın tahliye edilememesi,
 • Alev geri tepmesi,
 • Sıcak parçaların korumasız olması
 • Yeterli havalandırılmayan mekânlarda oksijen seviyesinin düşmesi
 • Taşınabilir ve hareketli olan ısıtıcılarda devrilme, düşme, çarpma
 • Yönlendirildikleri yüzeylerin aşırı ısınması riski bulunmaktadır.