Paratoner Ölçüm Periyodik Kontrol

Paratoner Ölçüm Periyodik Kontrol

Paratoner nedir diye soracak olursanız şöyle açıklayayım: yıldırımın fiziksel etkilerine karşı koruma sağlayan sisteme paratoner denir. Yani yıldırımın şiddetinden oluşabilecek hasarlardan korunmak amacı ile kullanılır. Kullanılmasının amcaı ise sağlık ve güvenlik açısından çok önemlidir.

Paratoner İle İlgili Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Yönetmelik esas itibariyle, frekansı 100 Hz’in altındaki alternatif akım (a.a.) ve doğru akım (d.a.) elektrik tesislerine ilişkin topraklama tesislerinin kurulması, işletilmesi, denetlenmesi, can ve mal güvenliği bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar. Resmi gazetede 2001 yılının Ağustos ayında yayımlanan ve yürürlülüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ gereğince paratonerlerin ölçümü aksi giden bir durum olmadığı sürece yılda bir defa yapılmalıdır.

Paratoner Periyodik Kontrol

Teknik teçhizat ve bilgi birikimine sahip elektrik mühendisleri tarafından yapılan paratoner ve elektriksel teknik ekipmanların periyodik ölçüm ve kontrolleri, bu cihazların ve tesisatların neden olabileceği iş kazalarının azaltılmasına, önlenmesine ve iş güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

Paratoner Kontrol Raporu

Paratoner kontrol raporu yetkili teknik personeller tarafından yapılmakta ve uygunluğuna yönelik kontrol raporları oluşturulur. Paratoner kontrol raporları iş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatlarına uygun olarak hazırlanır. Paratoner kontrol raporları, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı denetçileri tarafından yapılan iş güvenliği denetimlerde geçerli raporlardır.

İş Ekipmanlarıyla ilgili olarak; Yıllık yapılması gereken fenni muayene, test ve kontroller kapsamında, işletmelerde bulunan ekipman ve tesisatların ilgili Yönetmelik ve standartlar çerçevesinde ölçüm, denetim ve periyodik muayene işlemleri için hizmetler sunan Femko, Türkak tarafından akredite edilmiş bir A tipi muayene kuruluşudur. Akreditasyon kapsamlarına detaylı olarak Türk Akreditasyon kurumunun sitesinden erişilebilmektedir. Denetim faaliyetlerini yürüten tüm personeller periyodik kontrolerl alanında almış oldukları eğitim sertifikası ve Bakanlığın veri tabanına kayıtlı ekipnet numarası dahilinde faaliyetlerini yürütmekte ve firmalara sunulan rapor formları üzerinde bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.