Karbondioksitli (CO2) Seyyar Yangın Söndürme Cihazı – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Basınçlı Ekipman Güvenlik Testleri, Kaynak Prosedür Onayı, Kaynakçı Sertifikası, Teknik Dosya Denetimleri, Tasarım İnceleme Belgesi, Birim Doğrulama, Modül H, H1 Belgesi, Modül B Belgesi, Modül C2 Belgesi, Modül A, A2 Belgesi, Modül E, E1 Belgesi, Modül G Belgesi, Modül F Belgesi, Modül D, D1 Belgesi ve Basınçlı Ekipman CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1.GİRİŞ

Bu kapsamında yangın söndürücü tipi karbondioksit (gaz halde) olan karbondioksitli seyyar yangın söndürücüler incelenecektir.

2. AMAÇ

Karbondioksitli seyyar yangın söndürme cihazlarına yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Geniş kapsamlı bir taramanın yapılarak marka/model bazında ürünlerin tespiti
 • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyelerinin belirlenmesi
 • Yapılan tespitler ışığında riskli ürünler ve risk teşkil eden firmaların belirlenmesi
 • Haksız rekabetin önlenmesi,
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.

3. DAYANAK

 • 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği,
 • TS 11827 İş Yerleri-Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar Standardı İle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2014/8)
 • TS 862 – 7 EN 3-7 +A1 Seyyar Yangın Söndürücüler/ Özellikler, Performans Gerekleri ve Deney Metodları,
 • TS EN 3-9 Seyyar Yangın Söndürücüler – Bölüm 9: CO2’li Yangın Söndürücülerin
 • Basınca Direnci İle İlgili EN 3-7’de Belirtilenlerin Dışında İlave Kurallar
 • TS EN 3-10 Seyyar Yangın Söndürücüler-Bölüm 10 Seyyar Yangın Söndürücülerin EN 3-7’ye Uygunluğunu Değerlendirmek İçin Hükümler, standartları dikkate alınarak oluşturulmuştur.

4. ÜRÜNE AİT TEKNİK BİLGİLER

4.1 Genel Bilgiler Yangın söndürme cihazlarının genel bir tanımını yapmak gerekirse kısaca şöyle tanımlayabiliriz: İç basıncın etkisi ile dışarı atılabilen ve bir yangın üzerine doğrultulabilen bir yangın söndürme maddesi ihtiva eden cihazlara yangın söndürme cihazları denir. Yangın söndürme cihazları ihtiva ettikleri yangın söndürme maddelerine göre isimlendirilirler. Yangın söndürme maddesine göre yangın söndürücüleri şöyle sıralayabiliriz;

 • Su Bazlı Yangın Söndürücü: Su, katkı maddeli su veya sulu kimyasal ihtiva eden yangın söndürücü.
 • Tozlu Yangın Söndürücü: Yangın söndürme tozu ihtiva eden yangın söndürücü.
 • Karbondioksitli Yangın Söndürücü: Karbondioksit ihtiva eden yangın söndürücü.
 • Halonlu Yangın Söndürücü: Halon ihtiva eden yangın söndürücü.
 • Leke Bırakmayan Maddeli Yangın Söndürücü: Leke bırakmayan madde ihtiva eden yangın söndürücü.

Seyyar yangın söndürücüler; çalışma sırasında 20 kg’dan fazla olmayan bir ağırlığa sahip, el ile taşınabilecek ve çalıştırılabilecek şekilde tasarımlanmış yangın söndürücülerdir.

Karbondioksitli seyyar yangın söndürücüler genellikle 2 kg`lık, 5 kg`lık, 10 kg`lık, olmak üzere piyasaya arz edilmektedirler. Şekil-1`de çeşitli boyutlarda karbondioksitli seyyar yangın söndürücüler görülmektedir.

grey

Seyyar yangın söndürücüler başlangıç yangınlarının söndürülmesinde gelişme aşamasındaki yangınlarda yangını engellemede ve yavaşlatma amacı ile kullanılırlar.

Karbondioksit gazlı seyyar yangın söndürücüler, B C sınıfı (asetilen,yanıcı sıvılar,LNG,benzin,tiner,yanıcı gazlar vb…) özellikle parlayabilir sıvılar ve elektrik tehlikelerini de kapsayan yangın riskleri için uygundur. Karbondioksit gazlı yangın söndürücüler elektronik malzemelere zarar vermez. Ofisler, elektrik risklerinin yoğun olduğu bölgeler, yağ ve solventler gibi sıvıların tutuşmasından meydana gelen yangınlara müdahalelerde etkilidir. Söndürmeden sonra ortamda hiç bir atık ve kalıntı bırakmaz. % 99,9 saflıkta karbondioksit, kendinden basınçlı bir gazdır. Son derece yüksek soğutucu etkiye sahip olan karbondioksit, ortamdaki oksijen miktarını düşürerek kimyasal zincirleme yanma reaksiyonunu kırarak söndürme sağlar.

4.2. Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

TS 11827 İş Yerleri-Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım Ve Dolum Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar Standardı İle İlgili Tebliğ`i (Tebliğ No: MSG-MS-2014/8) doğrultusunda TS 11827 İş yerleri-Yangın söndürme cihazlarına bakım ve dolum hizmeti veren yerler için-Genel kurallar standardı kapsamında hizmet veren işyerlerinin Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi`nin bulunması zorunludur.