Tüp Demetleri – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Basınçlı Ekipman Güvenlik Testleri, Kaynak Prosedür Onayı, Kaynakçı Sertifikası, Teknik Dosya Denetimleri, Tasarım İnceleme Belgesi, Birim Doğrulama, Modül H, H1 Belgesi, Modül B Belgesi, Modül C2 Belgesi, Modül A, A2 Belgesi, Modül E, E1 Belgesi, Modül G Belgesi, Modül F Belgesi, Modül D, D1 Belgesi ve Basınçlı Ekipman CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Sanayi gaz sektöründe kullanılan tüp demetlerinin tasarım, üretim, piyasaya arz ve piyasada dolaşımıyla uyulması gereken güvenlik şartlarını kontrol etmek amacıyla hazırlanmıştır. Tüp demetleri uzun süreli gaz ihtiyaçlarında kolaylık sağlamaktadır. Tüp demetleri kullanımda getirdiği kolaylıklar sebebiyle son yıllarda hastanelerde, küçük sanayi ve ağır sanayide profesyonel ve yarı profesyonel kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

2. AMAÇ

Tüp demetlerine yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

  • Sektördeki uygunsuzluk oranının azaltılması,
  • Farkındalığın artırılarak sektörün kendi kendini düzeltmesinin sağlanması
  • Piyasada uygun ve uygunsuz ürünlerin ayırt edilerek haksız rekabetin önüne geçilmesidir.

3. DAYANAK

  • Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’na (ADR),
  • Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği’ne (2010/35/AB),
  • TS EN ISO 10961 “Gaz Tüpleri -Tüp Demetleri -Tasarım, İmalat, Deneyler ve Muayene
  • TS EN 15888 “Taşınabilir gaz tüpleri-Tüp Demetleri-Periyodik Muayene ve Deneyler” standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

4.1. Genel Bilgiler

Tüp demetleri içerisinde iki ya da daha fazla tüp barındıran, bir manifold yardımıyla tüplerin birbirine bağlanarak çelik bir iskeletin içerisinde yer aldığı birden fazla tüpün tek bir gaz kaynağı olarak işlevde bulunduğu seyyar sistemlerdir. Toplam su kapasitesi, 1000 litreyle sınırlı zehirli gazlarının taşınması amaçlanmamışsa, 3000 litreyi geçemez.

Tüp demetleri bir kafesin içerisinde bulundurduğu tüp sayısına (9’lu,12’li 15’li) veya ihtiva ettiği gaz cinsine göre (oksijen, CO2, azot) sınıflandırılabilirler.

grey

Bazı kuruluşlar için tekil silindirler gaz ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olmamakta, birden daha fazla tekil silindirin taşıyabileceği kadar gaz miktarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu miktarda gazı sürekli olarak kullanabilmek için de, birden fazla tüpü içinde barındırıp tek bir gaz kaynağı olarak kullanılacak olan silindir demetlerine ihtiyaç duyulmuştur.

grey

4.2. Tüp Demetinin Bileşenleri

a. Çelik Kafes: Tüplerin, valflerin ve manifoldun içerisine ve üzerine yerleştirildiği tüp demetinin taşınmasını sağlayan çelik iskelet yapı.

grey

b. Manifold: Tüp vanalarının veya tüp bağlantı parçalarının, vanalara veya bağlantılara bağlanması için kullanılan boru hattı sistemi.

grey

c. Tüp Vanası: Tüp içerisine ve demete bağlı bir manifolda takılan vana.

d. Ana vana: Manifolda bağlanan ve demetin yalıtımı için kullanılan vana.

4.3. Tüplerin İçine Doldurulan Gaz Çeşitleri

a. Sıvılaştırılmış Gazlar: Normal sıcaklıkta tüp içinde basınç altında sıvı olarak depolanan gazlardır. Susuz amonyak, klor, propan, azot oksitler ve karbondioksit sıvılaştırılmış gazlara örnektir.

b. Sıkıştırılmış Gazlar (Sürekli Gazlar): Bu gazlar normal sıcaklıkta çok büyük basınç altında bile sıvılaşmayan gazlardır. Oksijen, azot, helyum ve argon bu gazlara örnektir.

c. Çözünmüş Gazlar: Asetilen en çok bilinen çözünmüş gaz türüdür.

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Taşıdığı riskler; tüplerin içinde bulunan gaz çeşitlerine göre değişmektedir. Hidrojen, asetilen gibi yanıcı gazlar ihtiva ettiğinde veya oksijen gibi yakıcı gazlar ihtiva ettiğinde meydana gelecek kazalar çok daha ölümcül olabilmektedir. Aynı anda birden fazla tüpün patlaması ise ürünün riskini artırmaktadır. Genel olarak tüp demetlerinden kaynaklanan tehlikeler iki şekilde ortaya çıkmaktadır.

5.1. Fiziksel Tehlikeler

a. Devrilme,

b. Patlama

c. Kontrolsüz roket etkisi(fırlama)

d. Yangın

5.2. Kimyasal Tehlikeler

a. Havadaki oksijeni kestiğinden boğulma (CO2 gibi boğucu gazlar için),

b. Zehirlenme (Zehirli gazlar için)

c. Ciltle temas etmesi halinde doku tahribatı, ciltte kalıcı hasarlara ve yanmaya sebebiyet verebilmektedir.