Dış Cephe Asansörü – Alimak – CE Belgesi Belgelendirme Ek4

Dış Cephe Asansörü – Alimak – CE Belgesi Belgelendirme Ek4

Dış cephe asansörleri, inşaat halinde bulunan yapıların cephelerine monte edilen ve aşağı yukarı hareket sağlayan kaldırma aracıdır. Son yıllarda popüler olan bu asansörler yükleri ve insanları taşımasının yanı sıra dış cephe giydirmelerinde, kaplamalarında ve boyama gibi işlemlerinde kullanılan asansör tipidir. İnşaat yapılarında çalışan insanlar ve taşınan yükler dış cephe asansörleri ile taşınması amacıyla kullanılan bu asansörler genel olarak inşaat şantiyelerinde kullanılır.

Tonlarca ağırlıktaki yükleri kaldırabilen dış cephe asansörleri istenilen boyutlarda ve ölçülerde üretilir ve montajı yapılır. Firmalar bu makineleri 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre üretirler. İlgili yönetmeliğe göre üretilen cephe asansörleri CE Belgesine sahip olurlar. CE belgesine sahip olan Dış cephe asansörlerine 20016/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre CE işareti iliştirilir.

Makine Emniyeti Yönetmeliğinin amacı; makineler ve makinelere ait güvenlik aksamlarının karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşulları ile piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını belirlemektir.

EK-4 kapsamında olan dış cephe asansörleri mutlaka onaylanmış kuruluşlar tarafından belgelendirmeleri yapılmalıdır. Femko, Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamında CE belgesi hizmeti vermektedir. Firma olarak EK-4 kapsamında olan dış cephe asansörleri için CE belgesi hizmeti vermektedir.